Skip to Contents

تدارکات سبز

حفاظت از محیط زیست

 

بدون اغراق گفته می‌شود، برای اینکه انسان‌ها در این سیاره به زندگی ادامه دهند، رابطه‌ای هماهنگ با محیط زیست، امری ضروری است. این نکته‌ای است که باید نه تنها توسط صنایع تولیدی شناخته شود، بلکه همه افرادی که بر روی زمین زندگی می‌کنند باید آن را بدانند.

از گستره عملکردهای تجاری ما به طور کلی گرفته تا هر یک از کارکنان به صورت فردی، ما در گروه THK همگی در ارتباط با محیط زیست آگاهانه برخورد می‌کنیم و برای کاهش تاثیر خود بر محیط زیست بسیار مصمم هستیم.

برای رسیدن به این هدف، در مواد اولیه و قطعاتی که برای ساخت محصولاتمان استفاده می‌کنیم، و تدارکات ثانویه مواد، ابزارها و مواد استفاده شده در صنعت تولیدی خود، ما در گروه THK می‌دانیم که در نظر گرفتن تاثیرمان بر محیط زیست بسیار ضروری است.

این به عنوان تدارکات سبز شناخته می‌شود و اساسا شامل حذف استفاده از مواد شیمیایی مضر، در نظر گرفتن تاثیرات خود بر محیط زیست و مشارکت فعالانه با شرکای تجاری در زمینه فعالیت‌های مربوط به حفاظت از محیط زیست می‌باشد.

پس از ابلاغ دستورالعمل RoHS اتحادیه اروپا در ژوئیه ۲۰۰۶، مقررات زیست محیطی در صنعت تولید در سراسر جهان تقویت شده و اهمیت بیشتری در تعهدات اجتماعی شرکت‌های تولیدی پیدا کرده است. در راستای فعالیت‌های زیست محیطی خود، ما در گروه THK "سیاست تدارکات سبز THK" را بنا نهادیم که از تمام شرکای تجاری خود می‌خواهیم از آن حمایت کنند.

ما همیشه به QCD (کیفیت، هزینه و تحویل کالا) شرکای تجاری خود ارزش داده‌ایم. هم‌اکنون، مایلیم E (محیط زیست) را نیز به این نام اضافه کنیم. ما برای تقویت مشارکت‌های موجود خود، از همکاری کامل در مشارکت‌های آتی استقبال می‌کنیم.