Skip to Contents

همزیستی با زمین

THK به عنوان یک شرکت در سیاره زمین، به کارگیری روش های دوستدار محیط زیست را یک منبع مهم در تجارت خود می داند.

ما برای انجام فعالیت های تجاری در سطح جهانی، تلاش می کنیم که مدیریت، توسعه تکنولوژی و تولیدات ما با در نظر گرفتن شرایط زمین، طبیعت و محیط زیست انجام گیرد. ما معتقدیم که THK باید نقش مهمی در توسعه محصولات دوستدار محیط زیست ایفا کند و فعالیت های آن باید به محافظت از آینده محیط زیست کمک کند.

محافظت از محیط زیست

در تجارت قرن ۲۱، تمرکز بر اهمیت محیط زیست امری حیاتی است. ما در زمینه حفاظت از محیط زیست به دو اصل پایبند هستیم. اولین اصل، توجه به سیاست تجارت ما در خصوص صرفه جویی در انرژی مصرف شده در تولید، بازیافت محصولات و حل مشکلات دفع زبانه در مراحل تولید و فعالیت های تجاری می باشد. ما در تمام کارخانه های خود، فعالیت های مختلفی را برای محافظت از محیط زیست انجام می دهیم. دومین اصل، توسعه محصولاتی است که می توانند خود به حفاظت از محیط زیست کمک کنند. برای مثال نوآوری فنی صورت گرفته مربوط به استفاده از تماس غلطکی در ریل های حرکتی ما، می تواند باعث صرفه جویی میزان انرژی عظیمی در سیستم حرکتی هر دستگاهی شود.

محفاظت از محیط زیست


تلسکوپ عظیم نوری و مادون قرمز

تلسکوپ سوبارو، یک تلسکوپ نوری و مادون قرمز عظیم است که در نوک قله ۴۲۰۰ متری مونا کی در هاوایی قرار دارد. در این مکان یعنی در بلندترین رصدخانه نجومی دنیا، ریل های حرکتی ما مورد استفاده قرار گرفته اند.

یک تلسکوپ عظیم نوری و مادون قرمز


برای مشاهده فعالیت های THK در زمینه محافظت از محیط زیست لطفا اینجا را کلیک کنید

قبل || بعد