Skip to Contents


Home > اطلاعات شرکت > حذف مواد معدنی حاصل از درگیری

حذف مواد معدنی حاصل از درگیری

سیاست حذف مواد معدنی حاصل از درگیری

طبق تحقیقات و بررسی‌های انجام شده و در همکاری با شرکای تجاری خود، تلاش ما بر این است که Conflict Minerals یا «مواد معدنی حاصل از درگیری» (تانتالیوم، قلع، تنگستن، طلا) را از چرخه تامین خود حذف کنیم. این مواد به عنوان یک منبع درآمد برای شورشیان مسلح است که حقوق بشر را در جمهوری دموکراتیک کنگو و کشورهای اطراف آن نقض می‌کنند.