Skip to Contents


Home > اطلاعات شرکت > شرکت THK چیست؟

شرکت THK چیست؟

نام شرکت ما، «THK» از کلمات «Toughness» (استحکام) « High Quality» (کیفیت بالا) و Know-how» (دانش در انجام کار) گرفته شده است. هدف ما این است که با تکیه بر این سه اصل در توسعه تکنولوژی و ساخت محصولات خود، به بهبود کیفیت زندگی در جامعه و توسعه صنعت کمک کنیم. در این سایت، ما فرصت را مغتنم شمرده و تکنولوژی ها و محصولات مختلف تولید شده خود را معرفی می کنیم.

پیشرو در ساخت ریل های حرکتی
معرفی ریل حرکتی، یک تکنولوژی که توسط THK به دنیا معرفی شده است.

کاربردهای THK
معرفی محصولات THK - در محل کار و در زندگی روزمره.


تاریخچه شرکت
یک نمای کلی از تاریخچه THK، شامل نقاط عطف مهم شرکت و زمان ارائه محصولات.