Skip to Contents

Groen inkoopbeleid

Milieubehoud

 

Het is niet overdreven om te zeggen dat voor het voortbestaan van mensen op deze planeet een harmonieuze relatie met het milieu essentieel is. Dit is een punt dat niet alleen door de maakindustrie moet worden erkend, maar door alle mensen op aarde.

Vanaf het abstracte niveau van onze zakelijke activiteiten als geheel tot op het niveau van elke individuele medewerker zijn we ons bij de THK Group zeer bewust van onze relatie met het milieu en zijn we vastbesloten om onze milieu-impact te beperken.

Bij de THK Group vinden we het daarom van essentieel belang om onze impact op het milieu mee te wegen. Dat doen we bij de materialen en componenten die wij voor onze producten gebruiken, maar ook bij de inkoop van secundaire materialen, gereedschappen en nog veel meer dat in de maakindustrie wordt gebruikt.

Dit heet ook wel een groen inkoopbeleid en in principe is het bedoeld om ons gebruik van gevaarlijke chemische stoffen uit te bannen, onze milieu-impact mee te wegen en actief met handelspartners samen te werken aan initiatieven voor milieubescherming.

Nadat de RoHS-richtlijn van de EU in juli 2006 tot stand was gekomen, zijn wereldwijd de milieuvoorschriften binnen de industrie aangescherpt en wordt er steeds meer nadruk gelegd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van productiebedrijven. Om op de hoogte te blijven van onze milieuactiviteiten hebben we bij de THK Group het "Groen inkoopbeleid van THK" opgezet. Wij verzoeken alle handelspartners zich daaraan te conformeren.

Wij hebben altijd de QCD (Kwaliteit, geld en tijd) van onze handelspartners gewaardeerd. Nu willen we graag de M (Milieu) toevoegen aan dat acroniem. Om onze bestaande partnerschappen te versterken, stellen wij volledige medewerking voor eventuele toekomstige samenwerkingsverbanden op prijs.