Skip to Contents

Milieubeheer

Afbeelding

 

De THK-groep draagt zowel bij aan de maatschappij als aan de economie door onze baanbrekende rol als fabrikant van lineaire-bewegingssystemen en andere unieke geleiders. We zijn er ook van overtuigd dat bedrijven de sociale verantwoordelijkheid hebben om het milieu gezond te houden voor de volgende generatie. Daarom nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om de milieubelasting voortdurend te verminderen en het milieu te beschermen en te verbeteren.


Algemeen milieubeleid van de THK-groep

  1. Milieubehoud wordt door ons gezien als een belangrijke managementuitdaging en wij streven ernaar een accurate inschatting te maken van de invloed die onze bedrijfsactiviteiten, producten en diensten hebben op het milieu. Elke afdeling werkt hieraan mee door relevante milieudoelstellingen op te stellen. 
  2. Wij handelen in overeenstemming met milieuregelgevingen en hebben daarnaast zelf normen gesteld die regelmatig worden herzien om de efficiëntie en de doeltreffendheid van ons milieumanagement te verbeteren.
  3. We zullen de ontwikkeling van producten die helpen de druk op het milieu te verlichten blijven bevorderen.
  4. We zullen ons energieverbruik met betrekking tot zakelijke activiteiten verlagen en het reduceren van specifiek energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen bevorderen. 
  5. De aandacht wordt in het bijzonder gelegd op het verminderen en recyclen van afval. Verder zullen we niet alleen het sparen en recyclen van hulpmiddelen stimuleren, maar er ook naar streven vervuiling tegen te gaan. 
  6. Wij erkennen de impact van onze bedrijfsactiviteiten op biodiversiteit, en wij zullen actief werken aan de instandhouding van al het leven op aarde.
  7. Om een grotere eenheid te creëren met betrekking tot onze milieu-activiteiten, bieden we advies en ondersteuning aan onze aangesloten bedrijven en zakenpartners. Daarnaast streven we naar een harmonieuze samenwerking met de gemeenschap. 
  8. Dit algemene milieubeleid wordt naar alle divisies van de groep verspreid door middel van educatie, training en bewustzijnverhogende activiteiten. Tevens wordt het tijdig verstrekken van informatie over het milieu binnen en buiten de groep gestimuleerd. 

    Gereviseerd op donderdag 21 augustus 2019