Skip to Contents


Home > Maklumat Produk > Kategori Produk > Panduan Penggulung Silang

Panduan Penggulung Silang

Meja Penggulung Silang ialah panduan linear lejang terhad yang mempunyai penggulung kejituan dibuat secara ortogon sebagai ganti. Produk ini memberikan pergerakan yang tegar namun lembut dan secara khusus, sesuai untuk panduan linear di mana ketegaran tinggi dan pergerakan lembut dikehendaki.

Technical Support 
Panduan Penggulung Silang

 


Barisan Produk

Panduan Penggulung Silang
Model VR
Model R penggulung berpagar mempunyai mekanisme pengekalan penggulung unik untuk mencapai panjang hubungan berkesan yang besar bagi penggulung dan jarak waktu pic penggulung pendek. Ia adalah jenis yang amat tegar. Butiran / Barisan produk (Bahasa Inggeris)
Panduan Bebola
Model VB
Dengan menggunakan model B bebola berpagar yang memegang bebola keluli kejituan dalam jarak waktu pic pendek, model ini adalah jenis geseran rendah dan ketepatan tinggi. Hubungi THK untuk mendapatkan maklumat.

×
Perlu maklumat tambahan?
Perlu maklumat tambahan?