Skip to Contents

PAGLULULAN

Palette Changer
101

 

【Mga Model】

Ginagamit ang KRF sa changer unit sa isang two-tiered na configuration. Mas maliit at mas matibay ang unit kaysa sa mga karaniwang ginagamit na robot.