Skip to ContentsCircuit

Pangunahing mahahati ang paggalaw ng makina sa mga rotary at linear na paggalaw. Kabilang ang mga ball bearing sa mga pinakasikat na piyesa ng makina na nagpapakita ng rotary na paggalaw, ngunit sa mga produkto ng THK, ang kinatawang device ng rotary na paggalaw ay magiging aming "Mga Cross Roller Ring". Nag-aalok ang mga device na ito ng kahusayang hindi iniaalok ng mga ball bearing

Model RU ng Cross-Roller Ring ->  


Nailapat na rotary na paggalaw

Mga arc welding robot

Mga arc welding robot

 

Ginagamit ang mga cross roller ring sa seksyon ng rotary na paggalaw ng mga joint ng mga arc welding robot sa linya ng produksyon ng mga factory. Dahil mismong rigid ang mga cross roller ring sa direksyon ng bawat load ng mga radial at axial na paggalaw, magagamit ang mga ito upang buuin ang mga compact na joint ng mga robot.