Skip to Contents

Crossing

Sa pamamagitan ng orthogonal na pagpoposisyon ng dalawang linear na paggalaw sa anggulong 90-degree, makakamit ang malayang paggalaw. Isa itong pinalawak na paglalapat ng linear na paggalaw. Ginagamit ang malayang paggalaw sa plane surface sa iba't ibang larangan.

Model SCR na Caged Ball Cross ng LM Guide


Nailapat na orthogonal na paggalaw

Teknolohiya ng seismic isolation para sa mga gusali

Teknolohiya ng seismic isolation para sa mga gusali

 

Mahalagang paraan laban sa mga lindol ang teknolohiyang "nag-a-absorb ng lindol" upang mabawasan ang mga vibration ng lindol. Kapag orthogonal na pinagsama-sama ang mga LM guide, malayang makakagalaw ang mga ito sa plane surface. Kasama ang mga damping rubber, ito ang batayan ng natatanging system ng pag-absorb ng lindol ng THK. Sa pamamagitan ng kaalamang nakuha namin sa paggawa ng mga LM guide, lumilikha ang THK ng mga bagong system na maaaring magprotekta sa mga buhay at ari-arian ng mga tao mula sa mga natural na kalamidad.