Skip to Contents

Curve

Nangangailangan ang ilang makina ng paggalaw na hindi lang sumusunod sa isang tuwid na linya ngunit gayundin sa isang smooth curved na linya. Upang gawin ito, ibinibigay ng THK ang mga device na "R Guide" at "Straight-curved Guide." Binibigyang-daan ng mga device na ito ang napakatumpak na paggabay na hindi makakamit sa pamamagitan ng kumbinasyon ng karaniwang mga rotary at linear na paggalaw lang.

Model HMG ng Straight-curved Guide


Nailapat na curved na paggalaw

Malalaking capsule ng mga bingo game machine

 

Ginagamit ang aming mga R guide sa mga bingo game machine sa arcade. Inaalog at iniikot ang malaking capsule upang paghalu-haluin ang mga numero ng bola ng bingo. Pinapagana ng mga R guide ang mga maaasahang oscillatory na paggalaw ng makina.