Skip to ContentsIsolation Table ng THK, model TSD

Module Structure

Isolation Table ng THK, model TSD

Nakakaangkop na suporta para sa iba't ibang laki at bilang ng bagay gaya ng mga server, precision instrument, at likhang sining.

Inilalagay lang ang mga TSD model isolation table sa sahig, at walang kinakailangang espesyal na konstruksyon.
Dahil madali ding mali-link ang mga ito, posible ang seismic isolation nang walang malaking gagawing konstruksyon.

Istruktura ng isolation table

Istruktura ng isolation table

Mga dimensyon at detalye ng isolation table

  Uri ng pangunahing pag-install
Model TSD-450 TSD-400
Mga unit dimension Mga TSD-450 unit dimension Mga TSD-400 unit dimension
450 (W) x 450 (D) x 80 (H) 400 (W) x 1000 (D) x 90 (H)
Kakayahan sa seismic isolation 0.2G o mas mababang response acceleration para sa 0.8G na input acceleration
(ang TSD-450 ay may 0.2G o mas mababang response acceleration para sa 0.5G na input acceleration)
Maximum displacement ±200mm (X direction, Y direction) (TSD-450: ±150mm)
Load 30kg hanggang 100kg 50kg hanggang 150kg
Isolation direction Horizontal direction
Table mass 20kg 45kg


  Uri ng pag-link
Model TSD-1000 TSD-1200
Mga unit dimension Mga TSD-1000 unit dimension Mga TSD-1200 unit dimension
1000 (W) x 1000 (D) x 90 (H) 1200 (W) x 1190 (D) x 90 (H)
Kakayahan sa seismic isolation 0.2G o mas mababang response acceleration para sa 0.8G na input acceleration
Maximum displacement ±200mm (X direction, Y direction) (TSD-450: ±150mm)
Load 300kg hanggang 1200*kg
Isolation direction Horizontal direction
Table mass 90kg 110kg

*Kumonsulta sa amin para sa mga load na mahigit sa 800kg.