Skip to Contents

Çevre Dostu Tedarik

Çevre Koruma

 

İnsan ırkının bu gezegendeki varlığını devam ettirebilmesi için çevreyle uyumlu bir ilişki kurulmasının zorunlu olduğunu söylersek abartmış olmayız. Bu yalnızca imalat sektörü tarafından değil dünya çapında tüm bireyler tarafından benimsenmesi gereken bir konudur.

THK Group olarak, iş operasyonlarımızın büyümesiyle ilgili şirketçe yaklaşımımızdan her bir çalışana kadar çevreyle ilişkimiz konusunda son derece duyarlı hareket etmekle birlikte çevre üzerindeki etkimizi etkili bir şekilde azaltmaya kararlıyız.

Bu amaç doğrultusunda, ürünlerimizin imalatında kullandığımız materyallerin ve bileşenlerin yanı sıra imalat sektöründe kullanılan ikincil materyallerin, aletlerin vb. tedariki konusunda THK Group olarak çevre üzerindeki etkimizi dikkatle ele almamız gerektiğine inanıyoruz.

Çevre Dostu Tedarik olarak bilinen bu yaklaşımla çevre üzerindeki etkimizi göz önünde bulundurarak zararlı kimyasal madde kullanımımızı ortadan kaldırmayı ve çevreyi koruma konusundaki girişimlerde ticari iş ortaklarımızla etkin bir iş birliği kurmayı amaçlıyoruz.

AB RoHS Direktifinin Temmuz 2006'da yürürlüğe girmesinin ardından imalat sektöründeki çevre yönetmelikleri dünya çapında daha güçlü bir şekilde yerleşirken imalat şirketlerinin toplumsal yükümlülüklerine verilen önem de arttı. THK Group olarak, çevresel faaliyetlerimiz açısından güncelliği korumak amacıyla tüm ticari iş ortaklarımızdan uyumluluk göstermelerini beklediğimiz "THK Çevre Dostu Tedarik Politikası"nı geliştirdik.

Ticari iş ortaklarımızla yürüttüğümüz ilişkilerde her zaman KMT (Kalite, Maliyet, Teslimat) yaklaşımına önem verdik. Şimdi bu kısaltmaya bir değer daha eklemek istiyoruz: Ç (Çevre). Mevcut iş ortaklıklarımızı güçlendirmek amacıyla ileride birlikte gerçekleştireceğimiz faaliyetler için bu konuda eksiksiz iş birliği bekliyoruz.