Skip to Contents


Üst Sayfa > Şirket Bilgisi YUKARI > Çevrenin korunması

Çevrenin korunması

 

Lineer Hareket Sistemleri ve diğer benzersiz kılavuzların üreticisi olan THK Grubu olarak lider rolümüz sayesinde hem topluma hem de ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Ayrıca sonraki nesillere zarar görmemiş bir küresel çevre bırakmanın şirketin sosyal sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz; bu sebeple sürekli olarak çevresel yükü azaltmak ve doğal çevreyi koruyup iyileştirmek adına aşağıdaki girişimleri teşvik ediyoruz.


THK Grubu'nun Temel Çevre Politikası

  1.  Çevreyi korumanın başlı başına bir yönetim sorunu olduğunu düşündüğümüz için iş faaliyetlerimiz, ürün ve servislerimizin çevre üzerindeki etkilerini doğru bir biçimde anlamak için çaba sarf etmekteyiz. Tüm bölümler ilgili çevresel hedefleri oluşturup bu sorunu çözmeye çalışmaktadır. 
  2. Çevreyle ilgili yasalara uymanın yanı sıra, çevre yönetimimizin verimliliği ve etkililiğini artırmak için düzenli olarak incelenen ve uyulması gereken standartlar oluşturmaktayız.
  3. Çevresel yükleri azaltmaya yardımcı olan ürünlerin geliştirilmesini sürekli olarak teşvik etmekteyiz.
  4. İş faaliyetlerinde enerji kullanımını azaltmakta ve sürekli olarak spesifik enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını teşvik etmekteyiz. 
  5. Atıkların azaltılması ve geri dönüşümüne özel olarak odaklanarak, hem kaynakların korunması ve geri dönüştürülmesini teşvik etmeyi sürdürmekte hem de kirliliğin önlenmesi için uğraşmaktayız. 
  6. Ticari faaliyetlerimizin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisinin farkındayız ve dünya üzerindeki tüm canlıların korunması için etkin bir şekilde çalışacağız.
  7. Çevresel faaliyetlerimizde daha güçlü bir dayanışma oluşturmak için bağlı şirketlerimiz ve iş ortaklarımıza rehberlik ve destek sağlamakta ve aynı zamanda toplumla işbirliği ve uyum içinde çalışmaya çaba harcamaktayız. 
  8. Bu temel çevre politikası, grup içindeki tüm bölümlere eğitim ve farkındalık artırma faaliyetleri yoluyla yayılmakta ve çevreyle ilgili bilgilerin grubun dışına zamanında duyurulması teşvik edilmektedir. 

    Revizyon tarihi: 21 Ağustos 2019