Skip to Contents

Toplumun Desteklenmesi

Ürünlerimizle, altyapının gelişimine ve endüstrinin daha etkin şekilde ilerlemesine katkıda bulunmaktayız.  

Kendimize özgü teknolojileri kullanarak, bilgi teknolojisi (IT), ulaşım, inşaat mühendisliği ve yapı endüstrisi ve hatta insanların beslenmeleri ve kentsel işlevler gibi altyapı alanlarında destek sağlamak ve yeni değer oluşturmak THK'nın işinin bir parçasıdır.

İletişim altyapısı

İletişim altyapısı , modern toplumu kontrol eden sinir sistemi olarak düşünülebilir. Optik fiber iletişim ağlarının emniyeti büyük önem taşır. Doğru inceleme yapılabilmesi için optik fiber inceleme makinelerinde LM Kızak , Vidalı miller  ve diğer THK ürünlerinden oluşan bileşenler kullanılır.

Optik fiber


Kalkan makineleri (ekskavatör)

Toprağın üzerindeki boşluğun neredeyse tamamen kullanıldığı kentsel alanlarda, ulaşım ağının yer altından geçirilmesi gereklidir. Kalkan makineleri (ekskavatör) , tünellerin açılmasında aktif bir rol oynamaktadır. LM Kızaklarımız , kalkan makinesi için beton taşıyan robotlarda kullanılır ve gerekli araçları doğru olarak takar.

Kalkan makineleri (ekskavatör)


Çok katlı otopark kuleleri ve pirinç ekme makineleri

THK teknolojileri, şehirlerimizdeki çok katlı otopark kulelerinden kırsal alanlarda tarımsal verimliliği arttırmak için kullanılan pirinç ekme makinelerine kadar toplumu destekleyen birçok alanda görülmektedir.

pirinç ekme makineleri


Faaliyetlerimizin toplumun her kesimi için yararlı olduğuna inanıyoruz. THK ürünlerinin, "Hareket" in bakış açısına göre nasıl uygulandığına dair bazı örneklerini görmek için lütfen birkaç dakikanızı ayırın.  

Geri || İleri