Skip to Contents

Tabiat Anayla İşbirliği

Dünya gezegeninin ortak bir üyesi olarak THK, kaliteli çevresel uygulamaları önemli bir iş kaynağı olarak görür.  

Dünya çapında iş faaliyetlerini yürütmek için yönetimimize, teknolojik gelişimimize ve üretimimize yön verirken; dünya, doğa ve çevre bilincine göre hareket etme gerekliliğine de önem veriyoruz. Çevre dostu ürünlerin geliştirilmesinde ve çevrenin geleceğini koruyacak faaliyetlerde THK’nın önemli bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz.

Çevre koruma

21. yüzyılda çevre sorunları üzerinde yoğunlaşmak büyük önem taşıyor. Çevre koruması  ile ilgili olarak iki temel düşünceye katılıyoruz. Birincisi, üretimde enerji tasarrufu, ürünlerde geri dönüşüm sağlamak, üretim aşamalarımız ve iş faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkların imha edilmesi sorununu çözmek için iş politikamızın geliştirilmesidir. Tüm tesislerimizde çevre korumasına yönelik birçok faaliyeti üstleniyoruz. İkincisi ise, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesidir. LM Kızaklar ’ımızda kullanılan dönme yoluyla temasın teknik yeniliği, örneğin, herhangi bir makine kızak sistemine takıldığında büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayabilir.

Çevre Koruma


Büyük optik ve kızıl ötesi teleskop

Büyük bir optik ve kızılötesi teleskop olan Subaru teleskopu,   Hawaii’de 4200 metre yüksekliğindeki Mauna Kea dağı'nın zirvesinde durur. Burada, dünyadaki en yüksek astronomik gözlem evinde, LM Kızaklarımız  kullanılmıştır.

Büyük optik ve kızıl ötesi teleskop


Çevre korumasına yönelik THK faaliyetlerini görmek için lütfen tıklayın.  

Geri  || İleri