Skip to Contents

CEO'nun Mesajı

CEO'nun Mesajı

Başkan ve CEO

CEO
CEO

Öncelikle bu vesileyle, desteğiniz için sizlere en derin şükran ve teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Şirketin iş felsefesi olan "refah toplumunun kurulmasına katkıda bulunmak için dünyaya inovatif ürünler sunma ve yeni eğilimler oluşturma"nın önemini vurgulayan bir iş felsefesiyle hareket eden THK, yaratıcılık ve gelişime odaklanmış bir şirket olarak dünyaya benzersiz, yepyeni mekanizmalar sunmak için orijinal teknolojiden ve özgün fikirlerden yararlanır. THK'nın kalbinde, sürekli araştırma ve geliştirme ile desteklenen bu yaklaşım yer alır. THK, dünya genelinde müşterilerin kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunuyor ve LM kılavuzları da dahil olmak üzere ürünlerinin kullanımını teşvik ederek refah içinde yaşayan bir toplum kurulmasına yardımcı oluyor. Bu çabaların bir parçası olarak THK, iş alanlarını genişletmek amacıyla Tam Ölçekli Küreselleşme, Yeni İş Alanlarının Gelişimi ve Çalışma Tarzında Değişim fikrini büyüme stratejisinin dayanak noktasına koyduğunu bildirmiştir.

Tam Ölçekli Küreselleşmeye ilişkin olarak "talep olan bölgede yapılan üretim, ideal bölgede yapılmış bir üretimdir" politikası doğrultusunda, dört önemli coğrafi bölge olan Japonya, Amerika kıtası, Avrupa ve Asya'da "birleşik üretici-perakendeci sistemi" inşa etmek için çalışıyoruz. Dahası, gelişmekte olan ülkelerde fabrika otomasyonundaki (FA) gelişmelerin ardından pazar büyümesi gerçekleşeceğini de öngörmekteyiz. Aynı zamanda, gelişmiş ülkelerde kullanıcı yelpazesinin de genişlemesi bekleniyor. Dolayısıyla, gelişmekte olan piyasalardan ve gelişmiş ülkelerden gelen talepleri istikrarlı bir şekilde yakalayabilmek amacıyla küresel satış ağımızı geliştirmek ve genişletmek için çalışacağız.

Yeni İş alanlarının Gelişimi konusunda üç uzman bölüm kurduk: şirketin nakliye ekipmanlarıyla ilgili ürünlerinin kullanımının genişletilmesinden sorumlu Otomotiv ve Nakliye İş Birimi; insan yaşamını ve mülkleri deprem tehditlerinden koruyan sismik izolasyon ve sönümleme sistemleriyle ilgilenen Amenity Creation Engineering (ACE) Bölümü ve şirketin ünite ürün, elektrikli aktüatör ve robot işlerini büyütme çabalarıyla ilgilenen Innovation Mechatronics Technology (IMT) Bölümü. Dahası, tıbbi ekipman, hava taşıtları ve yenilenebilir enerji dahil olmak üzere çeşitli alanlarda THK ürünlerinin kullanımı artıyor. Tüketim malları sektöründeki diğer alanlarda da mevcut olan büyük potansiyeli fark eden şirket, uzun zamandır sahip olduğu bilgi birikimini ve temel doğrusal hareket sistemi teknolojilerini mükemmel hale getirmekte ve yeni iş alanları geliştirme hızını artırmaktadır.

Çalışma Tarzında Değişim fikri doğrultusunda, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki ilerlemeler nedeniyle iş fırsatlarının genişlemesiyle birlikte, kime neyi nasıl ve ne zaman satacağımızı her zaman göz önünde bulundurmalıyız. IoT, bulut bilişim, yapay zeka ve robotlardan tam anlamıyla yararlanarak iş yapma şeklimiz ile işlerin yürütülme şeklini değiştirecek ve iş alanlarının daha da genişlemesini destekleyeceğiz.

THK; Tam Ölçekli Küreselleşme, Yeni İş Alanlarının Gelişimi ve Çalışma Tarzında Değişim fikrini desteklemeye devam edecek ve kurumsal değerini artırmak amacıyla kârlılığını daha da ileri taşıyacaktır.

Önümüzdeki yıllarda sürekli desteğinizi ve teşviklerinizi dört gözle bekliyor olacağız.


Yönetim İlkeleri

Refah toplumunun kurulmasına katkıda bulunmak için dünyaya inovatif ürünler sunma ve yeni eğilimler oluşturma.