Skip to Contents


Üst Sayfa > Şirket Bilgisi YUKARI > Genel Müdürden mesaj

Genel Müdürden mesaj

 

Akihiro Teramachi, THK’nin Başkanı ve Genel Müdürü

 

Artan şirket değeri

THK, daha önce piyasaya hiç sürülmemiş olan yeni mekanizmaları dünyaya temin etmek amacıyla benzersiz teknoloji ve yaratıcı fikirler kullanan, yaratma ve geliştirme üzerine odaklanmış bir şirkettir. Sürekli araştırma ve geliştirme, THK’nin çalışma esasını oluşturur. " Refah toplumunun oluşmasına katkıda bulunmak için dünyaya yeni ürünlerin temin edilmesi ve yeni trendler oluşturma". İş felsefemiz budur ve tüm hissedarların yararı için yeniliklerimize sürekli olarak devam edeceğiz.

Konsolide satışlarda 300 milyar yenlik büyümeye ilişkin bir kilometre taşına ulaşan THK, geniş ölçekli küreselleşme ve yeni iş alanlarının geliştirilmesiyle iş faaliyetlerinin kapsamını genişletiyor.

Geniş ölçekli küreselleşme, belirlenen dört bölgede tesis ve ofislerin inşa edilmesini gerektirmiştir: Japonya, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya. Talebin alındığı bölgenin üretim için en iyi yer olduğu fikrinden yola çıkarak hızla deniz aşırı üretim tesisleri kurduk. Ayrıca, daha fazla satış konumu oluşturmaya devam ediyoruz. Son yıllarda, ileride büyümesi beklenen Çin pazarı gibi konumlardaki satış ağlarımızı geliştirdik; böylece nerede ihtiyaç olursa hızlı ve doğru bir biçimde ürünleri temin edebiliyoruz.

Yeni iş alanlarının geliştirilmesi, iş fırsatlarımızı yeni ortaya çıkan alanlara genişletmeyi de içerir. Otomobil parçaları üzerine çalışan FAI Bölümü, otomobile ilgili elektronik cihazların geliştirilmesini hızlandırmaktadır. Aynı zamanda, sismik izolasyon cihazları da gün geçtikçe daha fazla depreme karşı alınan etkili bir önlem olarak görülüyor. Halkın artan ilgisinin ortasında, sismik izolasyon cihazlarımızla ilgilenen THK'nın ACE Bölümü tek ailelik konutlar alanındaki talebi artırmak için de etkili bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, IMT Bölümü birim ürünlerimizi, cihaz işlerimizi ve de gelecekte piyasasının büyümesi beklenen elektrikli çalıştırıcı işlerimizi büyütmek için çalışıyor.

Lehman Brothers'ın iflasından sonra, gelişmekte olan ülkelerdeki, özellikle de Çin'deki ekonomik büyümenin dünya ekonomisinin itici gücü olacağı açıkça belli olmuştur. Bu bölgelerdeki makine talebinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağını düşünüyorum. Ayrıca, küresel çevre koruma hareketlerinin hız kazanmasıyla CO2 azaltma süreci önemli hale gelmiştir, bu nedenle enerji verimliliğini artırmak için çeşitli alanlarda elektrifikasyon ile ilerlemenin kaydedilmesi beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki artan makine talebi ve elektrifikasyondaki ilerleme ürünlerimize yönelik talebi büyük ölçüde artıracaktır.

THK, bu yeni gelişmeleri büyümeye dönüştürmek için tam ölçekli küreselleşme ve yeni iş alanlarının geliştirilmesini hızlandıracaktır; karlılığı ve kurumsal değerimizi artırmak için de çaba gösterecektir.

Akihiro Teramachi, THK’nin Başkanı ve Genel Müdürü


Yönetim İlkeleri

Refah toplumunun oluşmasına katkıda bulunmak için dünyaya yeni ürünlerin temin edilmesi ve yeni trendler oluşturma.

Refah toplumunun oluşmasına katkıda bulunmak için
dünyaya yeni ürünlerin temin edilmesi
ve yeni trendler oluşturma.