Skip to Contents

THK Şirket Tarihçesi

A brief outline of THK's history, including major turning points and product timelines

'70
Kuruluş

THK, 1971 yılında Toho Seiko Co., Ltd olan ilk adı altında Meguro-ku, Tokyo’da kuruldu.

"LM Kızağının" geliştirilmesi
LM Kızak

LM Kızak

1972 yılında, THK, dünyada dönme yolu temasla lineer hareket yönetimini geliştiren ilk şirket oldu ve ticarileşerek üretime ve satışa başladı: Lineer Hareket (LM) Kızakları.


Japonya’daki Kofu Tesisinin Kuruluşu
1977’de Kofu Tesisi

1977’de Kofu Tesisi

1977 yılında, THK'nın Kofu Tesisi – ilk geniş ölçekli LM Kızak üretim tesisi -- kuruldu. Bu, THK'nın üretim tesislerini yaymasındaki ilk adımdı.


'80
Dağıtım tesislerimizin Birleşik Milletler ve Almanya’ya yayılması
THK America,Inc.(ABD)

THK America, Inc.(ABD)

"İyi teknolojilerin sınırların ötesine aktarılabileceğine ve bu teknolojilerin getireceği etkin üretim memnuniyetine "inanarak, dış ticaretimizi genişletmeye karar verdik. 1981’de Birleşik Milletler’de THK America Inc.’in kuruluşu ve ertesi yıl Almanya’da THK Europe’un kuruluşu, uluslararası satış ağımızın yayılmasının temelini oluşturdu.


Üretim tesislerinin Japonya’ya yayılması
Yamaguchi Tesisi

Yamaguchi Tesisi

Artan piyasa taleplerini karşılamak için 1948 yılında Japonya’da Gifu Tesisini kurduk. Ve üretim kapasitemizin daha çok artması için 1985 yılında Japonya’da Yamaguchi Tesisini kurduk.


'90
Dünyada ilk olarak Kafesli Bilye LM Kızağın geliştirilmesi
Kafesli Bilye LM Kızak

Kafesli Bilye LM Kızak

THK, 1996 yılında alışılmış ürünler üzerinde önemli miktarda performans artışı sunan "Kafesli Bilye LM Kızakları" geliştirdi. Kafesli Bilye LM Kızakları, insan ve çevre dostu ürünler olarak, aşağıdaki önemli özelliklere sahiptir:

  • Sık bakım gerektirmeyen uzun servis ömrü
  • Düşük ses emisyonu ve kabul edilebilir ses dağılımı
  • Çok yüksek hızda işlem
  • Düşük toz emisyonu
  • İşlem kolaylığı

Denizaşırı üretim tesislerinin yayılması
THK Manufacturing of Europe(Fransa)

THK Manufacturing of Europe(Fransa)

Küresel piyasalardaki artan talebi karşılamak amacıyla, Birleşik Devletler’de THK Manufacturing of America’yı ve 2000 yılında Fransa’da THK Manufacturing of Europe’u kurduk. Yerel ihtiyaçlara hızlı şekilde cevap vermek için üretim sisteminin küreselleşmesini sağladık.


2000
Tokyo Borsasının İlk Bölümünde Listelendi
THK Satış grafiği

(THK satış grafiği)


Dünya tetra lateral sistemi (Japonya, Avrupa, Amerika ve Asya)
Shang-hai’de (Çin) bir işaret

THK MANUFACTURING OF CHINA (WUXI) CO., LTD. 

Çin piyasasının hızla büyüyen taleplerini karşılayabilmek için 2003 yılında bir satış tesisi olarak THK Shanghai Co., Ltd.’yi kurduk. 2005 yılında, üretim tesisleri olarak THK Manufacturing of China (Wuxi) Co., Ltd. ve THK Manufacturing of China (Liaoning) Co., Ltd.’yi kurduk. Şu anda tetra lateral sistemde bulunan üretim ve satış tesislerine sahibiz: Japonya, Avrupa, Amerika ve Asya.