Skip to ContentsIba pang mga Industriya ng paggawa

Ginagamit din ang mga linear motion system ng THK sa mga device ng espesyal na pagproseso at machining na medyo naiiba sa mga machine tool, industrial robot at iba pang pangkalahatang layuning kagamitan ng paggawa. Maaari kaming magbigay ng mga solusyon upang matugunan ang mga detalye ng kagamitan para sa anumang espesyal na layunin.

Mga dyeing machine

Inililipat ng dyeing machine ang materyal sa dyeing tank sa panahon ng dyeing process para sa fastener cloth. Sa halip na karaniwang mga Cam Follower, ginagamit ang Model JR ng LM guide sa gabay para sa horizontal na paggalaw ng cloth upang bawasan ang play at mga vibration ng makina. Ginagamit din ang Caged Ball ng mga LM Guide sa vertical axis para sa paglilipat ng cloth sa dyeing tank.

Mga dyeing machine


Mga stone cutter

Ginagamit ang aming Caged Ball ng mga LM Guide sa X, Y at Z-axis guide ng mga stone cutter na dahan-dahang nagpuputol ng mga bato gamit ang mga grinder. Pinapalala ng flying water at mga stone particle ang kapaligiran ng pagpapatakbo, ngunit gamit ang Lubricatior QZ at Laminated Contact Scraper LaCS, mabisang magagamit ang mga LM Guide kahit na sa ilalim ng mga kundisyong ito.

Mga foam polystyrene processing machine para sa casting

Isang makinang nagpoproseso ng foam polystyrene para sa casting, bilang kapalit ng kahoy. Ginagamit ang Model SHS na Caged Ball ng LM Guide sa X, Y at Z-axis guide ng processing machine, at ginagamit ang mga rolling Ball Screw sa driving section ng mga makinang ito. Maaaring umabot sa 9050 mm ang X-axis stroke ng mga makinang iyon. Kapag ginamit ang Model SHS, mababawasan ang rolling variation ng makina at huhusay ang katumpakan ng contour ng casting. Bilang karagdagan, binibigyang-daan ng Lubricator QZ ang pangmatagalang pagpapatakbong walang maintenance na may pinaliit na piping.