Skip to Contents

هزارخار ساچمه ای

هزارخار ساچمه ای

 

هزارخار ساچمه ای یک بیرینگ هزارخار ریل غلطکی است. این محصول جدید، دارای یک ساچمه غلطکی در شکاف متصل به شفت است که آن را قادر می سازد تا بارهایی سنگین تر از بوش های خطی را تحمل کند و انتقال گشتاور در هنگام حرکت خطی را ممکن سازد.

پشتیبانی فنی


با گشتاور بالا مدل LBS

با گشتاور بالا مدل LBS

 

این هزارخار ساچمه ای هیچ گونه لقی زاویه ای ندارد و این باعث افزایش استحکام و ارائه یک بار اولیه با یک مهره هزارخار می گردد زیرا شفت هزارخار دارای ۳ رأس متقارن با تنظیم ۱۲۰ درجه در پیرامون است که هرکدام از آنها توسط ۲ ردیف (مجموعا ۶ ردیف) ساچمه در زیر بار نگهداری می شوند.

[شمارهمدل]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR


با گشتاور متوسط مدل LT

با گشتاور متوسط مدل LT

 

این هزارخار ساچمه ای قابلیت تحمل بار زیاد را در جهت های شعاعی و گشتاوری دارد زیرا شفت هزارخار آن دارای ۲ تا ۳ رأس در پیرامون است که هرکدام از آنها توسط ۲ ردیف (مجموعا ۴ یا ۶ ردیف) ساچمه در زیر بار نگهداری می شوند تا یک بار اولیه مناسب را ارائه کنند.

[شمارهمدل]
LT, LF


چرخشی نوع چرخ دنده ای مدل LBG

چرخشی نوع چرخ دنده ای مدل LBG

 

این مدل یک نوع هزارخار ساچمه ای است که دارای چرخ دنده در لبه اطراف است و بیرینگ های سوزنی شعاعی و رانشی به صورت کم حجم در مهره هزارخار قرار گرفته اند. این هزارخار ساچمه ای مناسب برای مکانیزم انتقال گشتاور با محرک مهره هزارخار است.

[شمارهمدل]
LBG, LBGT


چرخشی مدل LTR

چرخشی مدل LTR

 

این مدل، یک هزارخار ساچمه ای فشرده است که بیرینگ های تکیه گاه آن مستقیما در سطح بیرونی مهره هزارخار قرار گرفته اند.

[شمارهمدل]
LTR, LTR-A


پشتیبانی فنی مشخصات محصولات، محاسبه طول عمر محصول، دانلود داده های 2D و 3D CAD و غیره. کاتالوگ های مورد نظر خود را سفارش دهید، همچنین می توانید کاتالوگ ها را در قالب PDF در پشتیبانی فنی مشاهده نمایید.