Skip to Contents

در بخش سرگرمی

محصولات THK در بخش سرگرمی نیز استفاده می شوند تا در جذب و لذت بخشی به مخاطبان کمک کنند.

کابین مسابقه اتومبیل رانی

کابین مسابقه اتومبیل رانی

 

هیجان و لذتی عمیق و قابل باور

بازی های ویدیویی مدرن، بیش از پیش واقعی شده اند و به بازیکن امکان می دهند تا واقعا احساس کند که در یک مسابقه اتومبیل رانی یا در یک مسابقه ورزشی حضور دارد. تعداد بازی هایی که دارای صندلی راننده و داشبورد واقعی هستند و همراه با اتفاقات روی صحنه واقعا حرکت می کنند، در حال افزایش است.

برای مثال، این دستگاه بازی اتومبیل رانی به بازیکنان این احساس را می دهد که گویی واقعا در حال راندن یک خودروی مسابقه هستند. هم راننده و هم خودرو همراه با پیچیدن فرمان به چپ و راست می چرخند و ریل های حرکتی، بال اسکروها و اتصال های توپی THK در این سازوکار چرخش دخیل هستند. محصولات THK کم حجم اما مقاوم در برابر نیروهای زیاد هستند و می توانند به نرمی حرکت کنند، به همین دلیل است که به بازیکنان حس یک رانندگی واقعی را می دهند.


محصولات مورد استفاده

ریل حرکتی

ریل های حرکتی، اولین دستگاه هایی در جهان هستند که با تماس غلطکی، امکان حرکت خطی را فراهم می کنند و محصول اصلی THK می باشند.

بال اسکرو

بال اسکروهای ما دارای ساچمه هایی هستند که می توانند حرکت غلطکی را بین مهره و محور پیچ ایجاد کنند و به همین صورت آن ها را به پیچ های تغذیه با بازده بالا تبدیل می کنند.


اتصال توپی

اتصال های توپی، بیرینگ های کروی ساده ای هستند که دارای یک میله توپی می باشند. این میله باعث می شود که عملکرد آنها به نرمی و بدون لقی صورت گیرد.