Skip to Contents

در زندگی روزمره

در دنیای امروز، نیاز به راحتی، امنیت و دوام بسیار بیشتر شده است. دستگاه ها و کالاهای خانگی نیز در حال پیشرفت هستند. و در آشپزخانه، تکنولوژی THK بخشی از این انقلاب است.

سیستم های آشپزخانه

سیستم های آشپزخانه

 

آشپزخانه ای که دقیقا مناسب قد شماست.

در آشپزخانه های UD (طراحی عمومی)، می توانید ریل های حرکتی ما را در زیر سینک بیابید. تکنوژی های بوش خطی و شفت LM ما نیز در بالابرهای گنجه های آویزان به کار رفته اند. عموما، بخش بالابر سینک های قابل تنظیم تحت فشارهای مختلفی قرار می گیرد که باعث ناپایداری و ضعف ایمنی نامنظم در آن می شود.

اما با استفاده از ریل های حرکتی مدل SSR، این آشپزخانه UD چنین مشکلاتی را نخواهد داشت. با پیش بینی نیروهای مختلفی که می توانند در بخش های حرکتی آشپزخانه اعمال شوند، ما برای اطمینان از حرکات نرم و امنیت بی نظیر، این ریل های حرکتی مستحکم را انتخاب کرده ایم.

با حرکت به سمت جامعه ای که فاصله سنی اعضای خانوار از هم بیشتر و بیشتر می شود، این آشپزخانه های UD اهمیت روزافزونی می یابند.


محصولات مورد استفاده

ریل حرکتی

ریل های حرکتی، اولین دستگاه هایی در جهان هستند که با تماس غلطکی، امکان حرکت خطی را فراهم می کنند و محصول اصلی THK می باشند.

بوش خطی

بوش خطی همراه با شفت های LM سیلندری، برای حرکت خطی به کار می رود.