Skip to Contents

در علوم

حدود ۴۰۰ سال از زمانی که گالیله، منجم بزرگ ایتالیایی، برای اولین بار صور فلکی را با استفاده از تلسکوپ رصد کرد، می گذرد. امروزه، تلسکوپ های بزرگتر و دقیق تری برای رصد واضح تر ستاره های دور طراحی شده اند. از تکنولوژی های THK در تلسکوپ های بسیاری از رصدخانه ها استفاده می شود.

رصدخانه نجوم ملی ژاپن (NAOJ)

رصدخانه نجوم ملی

 

تلسکوپ این رصدخانه بسیار آرام حرکت می کند تا بتواند ستاره های آسمان شب را رصد کند. سیستم های حرکت خطی بدون لرزش و با حرکت نرم و یکنواخت، بدون صدا حرکت کرده و از تلسکوپ و سقف رصدخانه محافظت می کنند.

با اینکه سقف رصدخانه ۴۰۰ تن وزن دارد، ریل های غلطکی ما به یک منبع کوچک متحرک این امکان را می دهند تا کل سقف را به نرمی کنترل کند. ما بسیار خرسندیم که ریل های غلطکی ما به مردم دنیا این امکان را می دهند تا این صور فلکی زیبا را مشاهده کنند.


محصولات مورد استفاده

ریل های غلطکی

ریل های غلطکی یکی از کاربردهای ریل های حرکتی ماست، و اولین ریل در دنیاست که می تواند حرکت خطی را با تماس غلطکی ایجاد کند.