Skip to Contents

منحنی

برخی از ماشین ها علاوه بر حرکت در خط مستقیم باید بتوانند در خط منحنی نیز حرکت کنند. برای انجام این کار، THK دستگاه های «ریل غلطکی» و «ریل مستقیم-منحنی» را ارائه می کند. این دستگاه ها هدایتی بسیار دقیق را ارائه می کنند که نمی توان آن را با استفاده از ترکیب سنتی حرکات چرخشی و خطی به دست آورد.

ریل منحنی-مستقیم مدل HMG


حرکت منحنی کاربردی

ماشین های بازی بینگو کپسول بزرگ

 

ریل های خطی ما در ماشین های بازی بینگو به کار می روند. کپسول بزرگ تکان داده شده و می چرخد تا توپ های بازی بینگو را به هم بزند. ریل های غلطکی باعث اطمینان از حرکت نوسانی ماشین می شوند.