Skip to Contents

ریل خطی دقیق

ریل خطی دقیق یک ریل خطی فوق نازک و سبک است. این قطعه مناسب دستگاه های اندازه گیری دقیق، تجهیزات تولید و بازرسی نیمه هادی ها و دیگر کاربردهایی است که حرکت خطی در آن ها حیاتی است.

پشتیبانی فنی

ریل خطی دقیق


ترتیب بندی محصول

ریل خطی دقیق ریل خطی دقیق یک ریل خطی فوق نازک و سبک است. این قطعه مناسب دستگاه های اندازه گیری دقیق، تجهیزات تولید و بازرسی نیمه هادی ها و دیگر کاربردهایی است که حرکت خطی در آن ها حیاتی است. جزئیات/ترتیب بندی محصول (انگلیسی) 

پشتیبانی فنی مشخصات محصولات، محاسبه طول عمر محصول، دانلود داده های 2D و 3D CAD و غیره. کاتالوگ های مورد نظر خود را سفارش دهید، همچنین می توانید کاتالوگ ها را در قالب PDF در پشتیبانی فنی مشاهده نمایید.