Skip to Contents

غلطک حرکتی

غلطک حرکتی یک ریل خطی کوچک با قابلیت تحمل بار بالا است که غلطک نوع چکشی آن می تواند حرکات چرخشی نامحدود ایجاد کند. این محصول در ماشین هایی که نیاز به دقت بالا در جایگیری، تکرارپذیری و استحکام دارند کاربرد دارد.

پشتیبانی فنی

غلطک حرکتی


مدل ها

مدل LR با قفسه فلزی نگهدارنده ساچمه. این مدل طوری طراحی شده است که در شکاف ماشین شده روی سطح نصب جای گیرد. با بستن چهار پیچ در چهار سوراخ پایه کانال، غلطک حرکتی روی سطح نصب محکم می شود. این قطعه مناسب مکانی هایی است که ارتفاع فضای واحد اصلی محدود است (مدل های ثابت SM و SE نیز موجود هستند).
مدل LR-Z با قفسه نگهدارنده رزینی. یک مدل سبکتر که از یک قفسه نگهدارنده رزینی استفاده می کند و طوری طراحی شده است که می تواند مانند مدل LR نصب شود. از آنجا که این مدل دارای یک شکاف برای نصب واشر است، یک واشر مخصوص لاستیکی با اثر محافظتی بالا در برابر آلودگی را می توان روی آن نصب کرد. به علاوه، این مدل می تواند با سرعت ۱ متر بر ثانیه حرکت کند.
مدل LRA با قفسه فلزی نگهدارنده ساچمه. دقیقا مانند مدل LR، این مدل نیز برای نصب در شکاف طراحی شده است. این مدل کم حجم است و می توان با استفاده از مدل ثابت SM یا SE و پیچ های ضخیم آن را محکم نصب کرد.
مدل LRA-Z با قفسه نگهدارنده رزینی. یک مدل سبکتر که از یک قفسه نگهدارنده رزینی استفاده می کند و طوری طراحی شده است که می تواند مانند مدل LRA نصب شود. از آنجا که این مدل دارای یک شکاف برای نصب واشر است، یک واشر مخصوص لاستیکی با اثر محافظتی بالا در برابر آلودگی را می توان روی آن نصب کرد. به علاوه، این مدل می تواند با سرعت ۱ متر بر ثانیه حرکت کند.
مدل LRB با قفسه فلزی نگهدارنده ساچمه. از آنجا که این مدل نیاز به شکاف روی سطح نصب ندارد، نیروی انسانی کار با ابزار کاهش می یابد. مانند مدل LRA، این مدل نیز می تواند با استفاده از ثابت های SMB یا SEB محکم نصب شود.
مدل LRB-Z با قفسه نگهدارنده رزینی. یک مدل سبکتر که از یک قفسه نگهدارنده رزینی استفاده می کند و طوری طراحی شده است که می تواند مانند مدل LRB نصب شود. از آنجا که این مدل دارای یک شکاف برای نصب واشر است، یک واشر مخصوص لاستیکی با اثر محافظتی بالا در برابر آلودگی را می توان روی آن نصب کرد. به علاوه، این مدل می تواند با سرعت ۱ متر بر ثانیه حرکت کند.
مدل LRU با قفسه فلزی نگهدارنده ساچمه. از آنجا که این مدل نیاز به شکاف روی سطح نصب ندارد، نیروی انسانی کار با ابزار کاهش می یابد. با بستن چهار پیچ در چهار سوراخ پایه کانال، غلطک حرکتی روی سطح نصب محکم می شود.

پشتیبانی فنی مشخصات محصولات، محاسبه طول عمر محصول، دانلود داده های 2D و 3D CAD و غیره. کاتالوگ های مورد نظر خود را سفارش دهید، همچنین می توانید کاتالوگ ها را در قالب PDF در پشتیبانی فنی مشاهده نمایید.