Skip to Contents


Home > Laporan CSR THK 2013/2014

Laporan CSR 2013/2014

Laporan CSR THK 2013/2014

Kumpulan THK telah membuat susulan dengan Laporan CSR THK 2013/2014 iaitu laporan ketujuh kami. Laporan ini memberi ringkasan aktiviti dan usaha Kumpulan dalam aspek tanggungjawab sosial korporat.

Laporan ini merupakan alat komunikasi yang akan membolehkan kita memperoleh maklum balas penting dan meningkatkan kualiti aktiviti perniagaan THK.

Laporan CSR THK 2013/2014
Muat turun keseluruhan laporan (5,810KB pdf)
Nota: Kami telah membahagikan kandungan fail ini kepada fail lebih kecil yang boleh dimuat turun dengan lebih cepat. Sila rujuk senarai di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks Kandungan
Pengenalan
(PDF 657KB)(Inggeris)
Pengenalan
Kandungan
Mesej daripada pemimpin
(PDF 459KB)(Inggeris)
Menyumbang secara berterusan
melalui usaha perniagaan kita
Kumpulan THK
(PDF 1,880KB)(Inggeris)
Profil
Kumpulan THK: Lokasi utama
Bahagian Ditampilkan
(PDF 1,030KB)(Inggeris)
Mencipta masa hadapan dengan teknologi THK
Menjadikan impian kenyataan: Teknologi robot THK
Menjalani kehidupan yang lebih selamat dengan teknologi THK
Mengurangkan impak bencana alam
Sistem pengurusan
(PDF 627KB)(Inggeris)
Tadbir urus korporat
Pematuhan
Pengurusan risiko dan keselamatan maklumat
Penglibatan dalam masyarakat
(PDF 1,270KB)(Inggeris)
Bersama-sama dengan pelanggan kami
Bersama-sama dengan pemegang saham dan pelabur kami
Bersama-sama dengan pekerja kami
Harmoni dengan persekitaran
(PDF 1,030KB)(Inggeris)
Pengurusan persekitaran
Sistem pengurusan persekitaran
Impak persekitaran: Gambaran besar
Pemuliharaan sumber dan pelepasan sifar
Memulihara tenaga dan menangani pemanasan global
Pengurusan bahan berbahaya
Pengagihan hijau
Pandangan pihak ketiga
(PDF 420KB)(Inggeris)
Hidenori Shinno
Profesor Dr,-Kejuruteraan, dan Timbalan Pengarah, Precision and Intelligence Laboratory
INSTITUT TEKNOLOGI TOKYO