Skip to Contents


Home > Maklumat Syarikat > Memelihara alam sekitar

Memelihara alam sekitar

Imej

 

THK Group menyumbang kepada kedua-dua masyarakat dan ekonomi melalui peranan perintis kami sebagai penghasil Sistem Gerakan Linear dan panduan unik yang lain. Kami turut percaya bahawa ia adalah tanggungjawab sosial sesebuah syarikat untuk memastikan persekitaran global berada dalam keadaan yang sihat untuk generasi akan datang, dan oleh itu kami mempromosikan inisiatif berikut untuk mengurangkan beban persekitaran secara berterusan dan mengekalkan serta meningkatkan persekitaran alam semula jadi.


Dasar Alam Sekitar Umum THK Group

  1. Kami mempertimbangkan penjagaan alam sekitar sebagai cabaran pengurusan yang besar, dan kami sedang berusaha untuk memahami pengaruh aktiviti perniagaan, produk dan perkhidmatan kami ke atas alam sekitar dengan tepat. Semua bahagian telah menetapkan matlamat alam sekitar yang relevan dan menangani cabaran ini. 
  2. Selain daripada pematuhan undang-undang alam sekitar, kami telah menetapkan standard tetapan sendirian yang kerap disemak untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan alam sekitar kami.
  3. Kami akan sentiasa mempromosikan pembangunan produk yang membantu mengurangkan beban alam sekitar.
  4. Kami akan mengurangkan penggunaan tenaga dalam aktiviti perniagaan dan mempromosikan pengurangan penggunaan tenaga tertentu dan pelepasan gas rumah hijau secara berterusan. 
  5. Dengan fokus tertentu terhadap pengurangan dan kitar semula hasil buangan, kami bukan sahaja akan terus mempromosikan penyimpanan dan kitar semula sumber tetapi turut berusaha untuk mengelakkan pencemaran.  
  6. Kami memaklumi impak aktiviti perniagaan kami pada biodiversiti dan kami akan berusaha secara aktif untuk memulihara kehidupan di Bumi.
  7. Untuk menghasilkan perpaduan yang lebih baik dalam aktiviti alam sekitar, kami menyediakan panduan dan sokongan kepada syarikat sekutu dan rakan perniagaan kami, dan juga berusaha untuk bekerjasama dengan harmoni bersama masyarakat. 
  8. Dasar alam sekitar umum ini telah diedarkan kepada semua bahagian dalam kumpulan melalui pendidikan, latihan, dan aktiviti peningkatan kesedaran, dan promosi pelepasan maklumat tentang alam sekitar dilakukan tepat pada masanya, di dalam dan di luar kumpulan. 

    Disemak pada 21 Ogos 2019