Skip to Contents


Home > Maklumat Syarikat > Urus Niaga Mineral Konflik

Urus Niaga Mineral Konflik

Dasar Urus Niaga Mineral Konflik

Setelah menjalankan penyiasatan dengan kerjasama rakan kongsi niaga kami, kami berusaha untuk menggalakkan ketidakgunaan mineral konflik (tantalum, tin, tungsten, emas) yang bertindak sebagai sumber dana untuk pemberontak bersenjata yang melanggar hak asasi manusia di Republik Demokratik Congo dan negara sekelilingnya.