Skip to Contents

Pemerolehan Hijau

Pemuliharaan Alam Sekitar

 

Bukanlah keterlaluan untuk menyatakan bahawa bagi manusia kekal wujud pada planet ini, perhubungan yang harmoni dengan alam sekitar adalah penting. Ini ialah sesuatu yang bukan sahaja perlu dipertimbangkan oleh industri pembuatan tetapi oleh semua penduduk Bumi.

Daripada perkembangan operasi perniagaan kita secara keseluruhan sehinggalah ke setiap pekerja individu, kami di Kumpulan THK sedar akan perhubungan kami dengan alam sekitar dan berazam untuk mengurangkan impak alam sekitar kami secara berkesan.

Untuk mencapai azam ini, kami di Kumpulan THK berpendapat penting untuk mengambil kira impak kami terhadap alam sekitar melalui bahan dan komponen yang kami sendiri gunakan dalam pembuatan produk kami serta pemerolehan bahan sekunder, alatan dan lain-lain yang digunakan dalam industri pembuatan.

Ini dikenali sebagai Pemerolehan Hijau dan secara dasarnya melibatkan penghapusan penggunaan bahan kimia berbahaya oleh kami, mengambil kira impak alam sekitar kami dan bekerjasama secara aktif dengan rakan kongsi niaga pada inisiatif yang melibatkan perlindungan alam sekitar.

Berikutan penubuhan arahan RoHS EU pada Julai 2006, peraturan alam sekitar dalam industri pembuatan telah diperkukuhkan di seluruh dunia dan tanggungjawab sosial oleh firma pembuatan semakin dipandang berat. Untuk kekal di hadapan dengan aktiviti alam sekitar kami, kami di Kumpulan THK telah mewujudkan "Dasar Pemerolehan Hijau THK", yang kami minta rakan kongsi niaga patuhi.

Kami sentiasa menghargai QCD (Kualiti, Kos dan Penyampaian) daripada rakan kongsi niaga kami. Kini, kami ingin menambahkan E (Alam Sekitar) pada akronim tersebut. Untuk mengukuhkan kerjasama sedia ada kami, kami menghargai kerjasama penuh bagi sebarang usaha sama kolaboratif pada masa hadapan.