Skip to Contents


Home > Maklumat Syarikat > Siapakah THK?

Siapakah THK?

Nama syarikat kami "THK" bermaksud " Toughness (Kekuatan)," " High Quality (Kualiti Tinggi)" dan " Know-how (Kepandaian)". Kami mensasarkan untuk menyumbang kepada peningkatan rakyat dan pembangunan industri dengan memberi tumpuan kepada tiga prinsip ini dalam pembangunan teknologi dan proses pengilangan produk. Pada tapak ini, kami akan mengambil peluang untuk memperkenalkan pelbagai teknologi dan produk yang kami telah bangunkan.

Perintis Panduan LM

Perintis Panduan LM
Pengenalan kepada Panduan LM, teknologi yang diperkenalkan kepada dunia oleh THK.

Anda boleh menemui THK di sini!

Anda boleh menemui THK di sini!
Memperkenalkan produk THK di tempat kerja di sekeliling anda.


Sejarah THK

Sejarah syarikat THK
Garis panduan ringkas mengenai sejarah THK, termasuk titik perubahan utama dan garis masa produk.