Skip to Contents


Home > Laporan CSR THK 2014/2015

Laporan CSR 2014/2015

Laporan CSR THK 2014/2015

Kumpulan THK telah membuat susulan dengan Laporan CSR THK 2014/2015 iaitu laporan ketujuh kami. Laporan ini memberi ringkasan aktiviti dan usaha Kumpulan dalam aspek tanggungjawab sosial korporat.

Laporan ini merupakan alat komunikasi yang akan membolehkan kita memperoleh maklum balas penting dan meningkatkan kualiti aktiviti perniagaan THK.

Laporan CSR THK 2014/2015
Muat turun keseluruhan laporan (5,518KB pdf)
Nota: Kami telah membahagikan kandungan fail ini kepada fail lebih kecil yang boleh dimuat turun dengan lebih cepat. Sila rujuk senarai di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks Kandungan
Pengenalan
(PDF 635KB)(Inggeris)
Pengenalan
Kandungan
Mesej daripada pemimpin
(PDF 477KB)(Inggeris)
THK menyumbang kepada masyarakat secara berterusan
Kumpulan THK
(PDF 1,463KB)(Inggeris)
Rangkaian global THK
Pekerja, digabungkan 
Personel THK, tidak digabungkan 
Bahagian Ditampilkan
(PDF 1,225KB)(Inggeris)
Monozukuri yang mampan kehidupan
Membolehkan kemajuan pesat dalam perubatan dan penjagaan kesihatan
Pergantungan yang lebih banyak terhadap tenaga boleh diperbaharui
Menjana kuasa elektrik daripada kuasa angin
Menjana kuasa solar dan memulihkan sisa haba
Sistem pengurusan
(PDF 869KB)(Inggeris)
Tadbir urus korporat
Pematuhan
Pengurusan risiko dan keselamatan maklumat
Penglibatan dalam masyarakat
(PDF 1,321KB)(Inggeris)
Bersama-sama dengan pelanggan kami
Bersama-sama dengan pemegang saham dan pelabur kami
Bersama-sama dengan pekerja kami
Harmoni dengan persekitaran
(PDF 1,399KB)(Inggeris)
Pengurusan persekitaran
Sistem pengurusan persekitaran
Impak persekitaran: Gambaran besar
Pemuliharaan sumber dan pelepasan sifar
Memulihara tenaga dan menangani pemanasan global
Pengurusan bahan berbahaya
Pengagihan hijau
Pandangan pihak ketiga
(PDF 436KB)(Inggeris)
Mamoru Mitsuishi
Profesor dan Doktor Kejuruteraan, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Sekolah Kejuruteraan dan Dekan Sekolah Kejuruteraan, Universiti Tokyo