Skip to Contents


Home > Laporan CSR THK 2015/2016

Laporan CSR THK 2015/2016

Laporan CSR THK 2015/2016

 

Kumpulan THK telah membuat susulan dengan Laporan CSR THK 2015/2016 iaitu laporan ketujuh kami. Laporan ini memberi ringkasan aktiviti dan usaha Kumpulan dalam aspek tanggungjawab sosial korporat.

Laporan ini merupakan alat komunikasi yang akan membolehkan kita memperoleh maklum balas penting dan meningkatkan kualiti aktiviti perniagaan THK.

Laporan CSR THK 2015/2016
Muat turun keseluruhan laporan (6,575KB pdf)
Nota: Kami telah membahagikan kandungan fail ini kepada fail lebih kecil yang boleh dimuat turun dengan lebih cepat. Sila rujuk senarai di bawah. 

IndeksKandungan
Pengenalan
(PDF 655KB)(Inggeris)
Pengenalan
Kandungan
Mesej daripada pemimpin
(PDF 619KB)(Inggeris)
THK menyumbang kepada masyarakat secara berterusan
Kumpulan THK
(PDF 1,331KB)(Inggeris)
Rangkaian global THK
Pekerja, digabungkan
Personel THK, tidak digabungkan 
Bahagian Ditampilkan
(PDF 1,035KB)(Inggeris)
Menyediakan sistem optimum untuk melindungi harta benda
Mencorakkan masa hadapan dengan teknologi dan imaginasi
Sistem pengurusan
(PDF 574KB)(Inggeris)
Tadbir urus korporat
Pematuhan
Pengurusan risiko dan keselamatan maklumat
Penglibatan dalam masyarakat
(PDF 1,195KB)(Inggeris)
Bersama-sama dengan pelanggan kami
Bersama-sama dengan pemegang saham dan pelabur kami
Bersama-sama dengan pekerja kami
Harmoni dengan persekitaran
(PDF 1,384KB)(Inggeris)
Pengurusan persekitaran
Sistem pengurusan persekitaran
Impak persekitaran: Gambaran besar
Mesra alam dari permulaan
Memulihara sumber, menyasarkan pelepasan sifar dan menguruskan bahan berbahaya
Pengurusan bahan berbahaya
Pengagihan hijau
Pandangan pihak ketiga
(PDF 429KB)(Inggeris)
Takeo Nakagawa
Profesor Emeritus, Universiti Tokyo; Pengerusi & CEO, Finetech Corporation