Skip to Contents


Home > Laporan CSR THK 2016/2017

Laporan CSR

Laporan CSR THK 2016/2017

Kumpulan THK telah membuat susulan dengan Laporan CSR THK 2016/2017 iaitu laporan ketujuh kami. Laporan ini memberi ringkasan aktiviti dan usaha Kumpulan dalam aspek tanggungjawab sosial korporat.

Laporan ini merupakan alat komunikasi yang akan membolehkan kita memperoleh maklum balas penting dan meningkatkan kualiti aktiviti perniagaan THK.

Laporan CSR THK 2016/2017
Muat turun keseluruhan laporan (6,575KB pdf)
Nota: Kami telah membahagikan kandungan fail ini kepada fail lebih kecil yang boleh dimuat turun dengan lebih cepat. Sila rujuk senarai di bawah. 

Indeks Kandungan
Mengenai Laporan CSR Ini
(PDF 241KB)(Inggeris)
Mengenai Laporan CSR Ini
Jadual Kandungan
Mesej daripada pemimpin
(PDF 107KB)(Inggeris)
Komited untuk meneruskan penyelidikan teknologi bagi menyumbang kepada pembentukan masyarakat mewah.
Mengenang Sejarah selama 45 Tahun dan Melihat ke arah Masa Hadapan
(PDF 1,166KB)(Inggeris)
Rangkaian global THK
Pekerja, digabungkan 
Personel THK, tidak digabungkan 

Rencana Istimewa/Keupayaan THK untuk Mencipta Nilai

Menyediakan Kejuruteraan Robotik Optimum untuk Keperluan Pelanggan Kami
Harapan Tinggi untuk Penggunaan Robot yang Dibuat dengan Teknologi Berdaya Saing Global THK secara Meluas
Pembangunan Teknologi Robot
(PDF 749KB)(Inggeris)

Syaf Hampir Sempurna yang Mematuhi Spesifikasi IEC61400
(PDF 165KB)(Inggeris)

Menantikan Kemajuan Lanjut dalam Pengasingan Seismik Dengan Penuh Harapan
Memastikan Monozukuri Adalah Berterusan
Pengasingan Seismik: Teknologi Penting untuk Lebuh Raya yang Selamat
Melindungi Sistem yang melindungi Laluan Udara Kita dengan Pengasingan Seismik
Melindungi Karya Seni dan Warisan Sejarah Dengan Peranti Pengasingan Seismik
(PDF 716KB)(Inggeris)Inisiatif Teknologi RobotInisiatif Teknologi Tenaga Boleh DibaharuiInisiatif Teknologi Pengasingan Seismik

 

Struktur Pengurusan
(PDF 231KB)(Inggeris)
Tadbir urus korporat
Pematuhan
Pengurusan risiko dan keselamatan maklumat
Penglibatan dalam masyarakat
(PDF 1,118KB)(Inggeris)
Bersama-sama dengan Pelanggan Kami
Pendapat Pelanggan Kami
Bersama-sama dengan Pemegang Saham Kami
Bersama-sama dengan Pekerja Kami
Harmoni dengan persekitaran
(PDF 812KB)(Inggeris)
Menggalakan Pengurusan Persekitaran
Sistem Pengurusan Persekitaran
Gambaran Keseluruhan Impak Persekitaran
Memulihara Tenaga Dan Menghalang Pemanasan Global
Memulihara Sumber dan Mencapai Pelepasan Sifar
Menguruskan Bahan Berbahaya
Inisiatif Pengagihan Hijau
Pandangan Pihak Ketiga
(PDF 129KB)(Inggeris)
Takeo Nakagawa
Profesor Emeritus, University Tokyo; Pengerusi & CEO, Finetech Corporation