Skip to Contents


Home > Impormasyon ng Kumpanya > Pangangasiwa sa Mga Conflict Mineral

Pangangasiwa sa Mga Conflict Mineral

Patakaran sa Pangangasiwa sa Mga Conflict Mineral

Pagkatapos naming gumawa ng mga pagsisiyasat sa tulong ng aming mga kasosyo sa kalakalan, nagsusumikap kaming isulong ang hindi paggamit ng mga conflict mineral (tantalum, tin, tungsten, gold) na nagsisilbing tagapondo ng mga armadong rebeldeng nagsasagawa ng mga paglabag sa karapatang pantao sa Democratic Republic of Congo at mga kalapit na bansa.