Skip to Contents


Home > Impormasyon ng Kumpanya > Mensahe mula sa CEO

Mensahe mula sa CEO

Mensahe mula sa CEO

Presidente at CEO

CEO
CEO

Sa okasyong ito, gusto naming ipahayag ang lubos naming pasasalamat sa inyong suporta.

Sa pamamagitan ng pilosopiya sa negosyong pinagtutuunan ng Kumpanya, ang “pagbibigay ng mga makabagong produkto sa mundo at pagbuo ng mga bagong trend para makapag-ambag sa paggawa ng isang masaganang lipunan,” gumagamit ang THK ng orihinal na teknolohiya at mga makabagong ideya para makapagbigay sa mundo ng mga natatangi at bagong mekanismo bilang isang kumpanyang nakatuon sa pagiging malikhain at sa pag-unlad. Ang istratehiyang ito, na sinusuportahan ng pananaliksik at development, ang batayan ng THK sa operasyon. Nakakapag-ambag ang THK sa paglago at pag-unlad ng mga customer sa buong mundo at nakakatulong ito sa pagbuo ng isang masaganang lipunan sa pamamagitan ng paggamit ng mga produkto nito, kabilang ang mga LM guide. Bilang bahagi ng mga gawain nito, idineklara ng THK ang Malawakang Globalisasyon, Pagpapaunlad ng Mga Bagong Larangan sa Negosyo, at Pagbabago sa Estilo ng Negosyo bilang mga pangunahing punto sa istratehiya ng paglago na may layuning palawakin ang mga larangan sa negosyo.

Tungkol sa Malawakang Globalisasyon, sa ilalim ng patakarang “ang produksyon sa distritong may pangangailangan ay produksyon sa optimal na distrito,” nagsusumikap tayong bumuo ng isang “magkatugmang sistema ng producer-retailer” sa apat na pangunahing heograpikong rehiyon ng Japan, America, Europe, at Asia. Inaasahan din natin ang paglago ng merkado dahil sa mga pagsulong sa factory automation (FA) sa mga papaunlad na bansa. Inaasahan din ang paglawak ng hanay ng mga user sa mauunlad na bansa. Para lubos na matugunan ang pangangailangan sa mga umuusbong na merkado at sa mauunlad na bansa, magsisikap tayong i-upgrade at palawakin ang ating pandaigdigang sales network.

Sa Pagpapaunlad ng Mga Bagong Larangan sa Negosyo, gagawa tayo ng tatlong espesyalistang division: ang Automotive & Transportation Business Unit, na may responsibilidad sa pagpapalawak sa mga produkto ng Kumpanya na may kinalaman sa equipment para sa transportasyon; ang Amenity Creation Engineering (ACE) Division, na mangangasiwa sa mga seismic isolation at damping system na pumoprotekta sa buhay at ari-arian mula sa peligrong dala ng mga lindol; at ang Innovation Mechatronics Technology (IMT) Division, na magsasagawa ng mga hakbang para palawakin ang mga unit product, electric actuator business at robot ng Kumpanya. Palalawakin din ang mga produkto ng THK sa iba’t ibang larangan kabilang ang medikal na equipment, aircraft, at renewable energy. Dahil sa malawak na potensyal na matatagpuan din sa iba pang larangan sa loob ng sektor ng consumer goods, pinapaunlad ng Kumpanya ang mga natutunan nito at ang mga core linear motion system technology nito na hinasa sa loob ng matagal na panahon, at pinapabilis nito ang pagpapaunlad nito sa mga bagong larangan ng negosyo.

Sa Pagbabago sa Estilo ng Negosyo, sa gitna ng pagpapalawak sa mga oportunidad sa negosyo dahil sa pag-unlad ng Internet of Things (IoT), palagi dapat nating tandaan kung saan, paano at kanino dapat ibenta ang isang bagay. Babaguhin natin ang ating paraan ng pagnenegosyo at kung paano tumatakbo ang negosyo at isusulong natin ang higit na paglawak ng mga larangan ng negosyo sa pamamagitan ng lubos na paggamit ng IoT, cloud computing, AI, at mga robot.

Patuloy na isusulong ng THK ang Malawakang Globalisasyon, Pagpapaunlad ng Mga Bagong Larangan sa Negosyo, at Pagbabago sa Estilo ng Negosyo, at mas patataasin pa nito ang kakayahang kumita para mas lumaki ang halaga ng negosyo.

Umaasa kami sa patuloy ninyong suporta at inspirasyon sa mga susunod na taon.


Mga Prinsipyo sa Pamamahala

Pagbibigay ng mga makabagong produkto sa mundo at pagbuo ng mga bagong trend para makapag-ambag sa paggawa ng isang masaganang lipunan.