Skip to ContentsAno ang THK?

Ang pangalan ng aming kumpanya na "THK" ay kumakatawan sa " Toughness (Katatagan)," " High Quality (Mataas na Kalidad)," at " Know-how (Kaalaman)." Nilalayon naming makapag-ambag sa pagpapahusay sa lipunan at pagpapaunlad sa industriya sa pamamagitan ng pagtuon sa tatlong panuntunang ito sa aming mga proseso ng pagpapaunlad ng teknolohiya at paggawa ng produkto. Sa site na ito, sasamantalahin namin ang pagkakataong magpakilala ng iba't ibang teknolohiya at produktong aming ginawa.

Ang Nagpasimula ng LM Guide
Isang introduksyon sa LM Guide, isang teknolohiyang ipinakilala ng THK sa mundo.

Mga Mapaggagamitan ng THK
Ipinapakilala ang mga produkto ng THK - sa trabaho at sa pang-araw-araw na buhay.


Kasaysayan ng Kumpanya
Maikling balangkas ng kasaysayan ng THK, kabilang ang mahahalagang pangyayari at mga timeline ng produkto.