Skip to ContentsPagsuporta sa Lipunan

Gamit ang aming mga produkto, nakakapag-ambag kami sa pagpapaunlad ng imprastruktura at mas mahusay na pagpapalawak sa industriya.

Bahagi ng gawain ng THK ang paggamit sa aming mga natatanging teknolohiya upang makatulong sa pagsuporta at paglikha ng bagong kapakinabangan sa mga larangan ng imprastruktura gaya ng information technology (IT), transportasyon, civil engineering at konstruksyon, at kahit na sa pagdidiyeta ng mga tao at gawaing urban.

Imprastruktura ng telekomunikasyon

Ang imprastruktura ng telekomunikasyon ay maituturing na nerve system na nagkokontrol sa modernong lipunan. Napakahalagang gawain ang pagpapahusay sa pagiging maaasahan ng mga optical fiber na network ng komunikasyon. Ginagamit ang kumbinasyon ng Mga LM Guide, Ball Screw at ng iba pang mga produkto ng THK sa mga makinang nagsisiyasat ng optical fiber upang bigyang-daan ang tumpak na pagsisiyasat.

Optical fiber


Mga shield machine (mga excavator)

Sa mga lugar na urban kung saan halos ganap nang nagagamit ang espasyo sa ibabaw ng lupa, mahalagang panatilihin ang network ng transportasyon sa ilalim ng lupa. Pangunahing ginagamit ang mga shield machine (excavator) sa paghuhukay ng mga tunnel. Mabisang nagagamit ang aming Mga LM Guide sa mga shield machine na ito.

Mga shield machine (mga excavator)


Mga car parking tower na marami ang palapag at mga rice planting machine

Nasa iba't ibang lugar na sumusuporta sa lipunan ang teknolohiya ng THK, mula sa mga car parking tower na marami ang palapag sa ating mga lungsod hanggang sa mga rice planting machine na nagpapabuti sa pagiging produktibo ng agrikultura sa mga rural na lugar.

mga rice planting machine


Naniniwala kaming kapaki-pakinabang ang aming mga aktibidad sa kabuuan ng lipunan. Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang tingnan ang ilang halimbawa kung paano nailalapat ang mga produkto ng THK mula sa "Galaw" na viewpoint.

Bumalik || Susunod