Skip to ContentsPagprotekta sa Buhay

Mga maaasahang teknolohiya na nagpoprotekta sa mga buhay ng mga tao sa mga larangang mula sa medisina hanggang sa seguridad

Maraming paraan upang makatulong ang THK sa pagprotekta ng mga buhay at ari-arian. Maaaring gumana ang aming mga produkto na tulad ng mga mata ng mga doktor, kamay at paa ng kawani sa pangangalaga, at kahit na maging pinakapundasyon pa ng iyong bahay. Isa sa mga gawain ng THK ang paggawa ng mga teknolohiya para sa mga ganoong pangangailangan.

Mga CT scanner

Ginagamit ang mga LM Guide ng THK sa seksyon ng kontrol ng Mga CT scanner at X-ray machine na maaaring makapag-diagnose sa loob ng mga utak at katawan ng mga pasyente upang tulungan ang medikal na kawani sa paggawa ng mga tumpak na pagpapasya. Bilang karagdagan sa maraming paggana ng mga ito, nag-aalok ang aming Mga LM Guide ng maayos at tahimik na operasyon na makakatulong sa mga pasyente na maging mas panatag sa panahon ng pagsusuri.

CT scanner


Mga platform door

Sa Japan at sa iba pang lugar, ini-install ang mga pintuan ng platform sa maraming bagong transportation system at subway station. Hindi pagmamalabis na sabihing nakadepende ang mga pagtitipid ng paggawa sa transportasyon mula sa awtomatikong pagpapatakbo o pagpapatakbong walang mga conductor sa paggamit sa mga pintuang ito para sa seguridad ng pasahero. Kahit na sa lugar kung saan malaki ang espasyo, nakakatulong ang aming Mga LM Guide sa maayos na paggalaw at maaasahang pag-slide na pagpapatakbo ng mga pintuan

Mga pintuan ng platform


Teknolohiyang nag-aabsorb ng lindol

Upang protektahan ang buhay ng tao at ari-arian sa mga lindol, matagal nang itinatayo ang mga gusali at bahay gamit ang mga disenyong makakatagal sa lindol. Gayunpaman, magagamit na ngayon ang teknolohiyang nag-aabsorb ng lindol ng mga seismic isolator. Binabawasan ng mga naturang device ang paggalaw ng lindol sa halip na labanan ito. Magagamit ang Mga LM Guide sa seismic isolation ng THK sa lahat ng uri ng gusali, mula sa mga skyscraper hanggang sa mga bahay na para sa isang pamilya, at magpapatuloy kami sa paggawa ng mas mabisa at pangkalahatang mailalapat na teknolohiyang katulad nito.


Bumalik || Susunod