Skip to Contents

THK คือใคร

ชื่อบริษัท "THK" ของเราย่อมาจาก " Toughness," " High Quality" และ " Know-how" เราพยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่สามหลักการนี้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการการผลิตสินค้าของเรา ในเว็บไซต์นี้ เรามีความยินดีที่จะแนะนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราได้พัฒนา

ผู้บุกเบิกตลับลูกปืน LM Guide 

ผู้บุกเบิกตลับลูกปืน LM Guide 
เปิดตัว LM Guide ซึ่ง THK เป็นผู้ริเริ่มเทคโนโลยีนี้

การใช้งาน THK 

การใช้งาน THK 
บทแนะนำ ผลิตภัณฑ์ของ THK - ในการทำงาน ในชีวิตประจำวัน


ประวัติบริษัท 

ประวัติบริษัท 
สรุปประวัติโดยย่อของ THK ซึ่งรวมถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญและผลิตภัณฑ์ตามช่วงเวลาต่างๆ