Skip to Contents

สารจาก CEO

สารจาก CEO

ประธานและ CEO

CEO
CEO

เนื่องในโอกาสนี้ เราขอแสดงความซาบซึ้งเป็นอย่างสูงสำหรับความช่วยเหลือจากคุณ

THK ใช้เทคโนโลยีต้นแบบและแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อให้โลกได้มีกลไกที่โดดเด่นล้ำสมัยเนื่องจากบริษัทเน้นย้ำในด้านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา โดยขับเคลื่อนผ่านปรัชญาทางธุรกิจที่เน้นความสำคัญของปรัชญาทางธุรกิจของบริษัทที่ว่า “การจัดหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่โลก และสร้างแนวทางใหม่ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์สังคมที่มั่งคั่ง” ด้วยวิธีที่เสริมด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ จึงเกิดเป็นฐานการดำเนินการของ THK THK ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของลูกค้าทั่วโลกและช่วยให้สร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองโดยการส่งเสริมการใช้งานผลิตภัณฑ์ของตนซึ่งรวมถึงตลับลูกปืน LM Guide ทั้งนี้ THK ได้ประกาศให้โลกาภิวัตน์เต็มรูปแบบ การพัฒนาพื้นที่ทางธุรกิจใหม่ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเป็นหลักสำคัญในกลยุทธ์การเจริญเติบโตเพื่อตั้งเป้าในการขยายพื้นที่ทางธุรกิจโดยเป็นหนึ่งในความอุตสาหะในครั้งนี้

สืบเนื่องจากโลกาภิวัตน์เต็มรูปแบบ ภายใต้นโยบาย “การผลิตในย่านที่มีอุปสงค์คือการผลิตในย่านที่เหมาะสม” เราทำงานเพื่อสร้าง “ระบบผู้ผลิตและผู้ขายปลีกน้ำหนึ่งใจเดียว” ในภูมิภาคตามภูมิศาสตร์หลักทั้งสี่ ซึ่งก็คือญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป และเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้น เราคาดหวังถึงการเจริญเติบโตของตลาดโดยเป็นผลมาจากความล้ำหน้าในระบบโรงงานอัตโนมัติ (FA) ที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกัน เราคาดว่าจะมีผู้ใช้หลากหลายมากขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อที่จะตอบโจทย์อุปสงค์ที่มั่นคงจากตลาดเกิดใหม่และประเทศที่พัฒนาแล้ว เราจึงจะทำงานเพื่ออัปเกรดและแผ่ขยายเครือข่ายด้านการขายทั่วโลกของเรา

ในด้านการพัฒนาพื้นที่ทางธุรกิจใหม่ เราจัดตั้งสามแผนกที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ หน่วยธุรกิจยานยนตร์และการคมนาคมที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการขยายการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ด้านการคมนาคมของบริษัท แผนกวิศวกรรมสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวก (ACE) ที่จะจัดการการแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวและระบบการลดการสั่นสะเทือนเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนและทรัพย์สินจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว และแผนกเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์แห่งนวัตกรรม (IMT) ที่มีส่วนร่วมในความพยายามที่ตั้งเป้าที่การขยายหน่วยผลิตภัณฑ์ ธุรกิจแอคชูเอเตอร์ และหุ่นยนต์ ยิ่งไปกว่านั้น การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ THK กำลังแผ่ขยายไปยังสาขาต่างๆ มากมาย ได้แก่ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องบิน และพลังงานหมุนเวียน บริษัทยังเพิ่มพูนความรู้ที่สั่งสมมาและเทคโนโลยีการเคลื่อนที่เชิงเส้นหลักที่ทำนุบำรุงมาเป็นเวลาช้านาน และยังเร่งให้เกิดการพัฒนาภาคธุรกิจใหม่ โดยยังคงลำลึกถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่ในพื้นที่อื่นในภาคหน่วยสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่เสมอ

ในส่วนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ ท่ามกลางโอกาสในการขยายธุรกิจเนื่องจากความล้ำหน้าของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) เราควรรำลึกไว้เสมอว่าเราจะขายอะไร ที่สถานที่ใดและด้วยวิธีใด ให้กับผู้ใด เราจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราดำเนินธุรกิจและวิธีที่ธุรกิจสัมฤทธิผล และส่งเสริมการขยายพื้นที่ทางธุรกิจให้กว้างออกไปโดยการใช้ IoT, คลาวด์คอมพิวติ้ง, AI และหุ่นยนต์อย่างทั่วถึง

THK จะส่งเสริมโลกาภิวัตน์เต็มรูปแบบ การพัฒนาพื้นที่ทางธุรกิจใหม่ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจต่อไป และเพิ่มผลกำไรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสุทธิของกิจการ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะให้ความช่วยเหลือและให้การส่งเสริมสืบต่อไปในปีข้างหน้า


ฝ่ายการจัดการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่โลก และสร้างแนวทางใหม่ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์สังคมที่มั่งคั่ง