Skip to Contents


Top Page > ข้อมูลบริษัท > ข้อความจาก CEO

ข้อความจาก CEO

President and CEO of THK, Akihiro Teramachi

 

การเพิ่มคุณค่าของบริษัท

"การจัดหาผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมให้แก่โลกและการสร้างแนวโน้มใหม่ในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมั่นคง"นี่คือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเรา และเราจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน

THK กำลังขยายขอบเขตการดำเนินงานทางธุรกิจผ่านการกระจายสู่ระดับสากลอย่างเต็มที่ และการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจใหม่ๆ โดยได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ยอดขายรวม 300,000 ล้านเยน

การกระจายสู่ระดับสากลอย่างเต็มที่นำมาซึ่งการสร้างโรงงานและสำนักงานในสี่โซนตามที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ ได้แก่ ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป และเอเชีย เพื่อให้สอดคล้องตามแนวคิดที่ว่าแหล่งที่เกิดอุปสงค์ย่อมเป็นแหล่งที่ดีที่สุดสำหรับการผลิต เราจึงได้สร้างฐานการผลิตในต่างประเทศขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มแหล่งในการวางจำหน่ายให้มากขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเครือข่ายการขายของเราในแหล่งต่างๆ เช่น ตลาดในประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งที่เราคาดหวังถึงความเติบโตในอนาคต ทำให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในทุกที่ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาพื้นที่ธุรกิจใหม่ๆ นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับการขยายโอกาสทางธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้น แผนก FAI ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับส่วนประกอบยานยนต์ กำลังเร่งพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานในด้านยานยนต์ ในระหว่างนี้ อุปกรณ์ที่ใช้แยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวได้กลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในฐานะของวิธีการรับมือที่มีประสิทธิภาพต่อเหตุแผ่นดินไหว ท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากบุคคลทั่วไป แผนก ACE ของ THK ซึ่งรับผิดชอบทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้แยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว ก็ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อที่จะเพิ่มความต้องการอุปกรณ์ในพื้นที่พักอาศัยสำหรับครอบครัวเดี่ยว นอกจากนี้ แผนก IMT กำลังดำเนินการขยายธุรกิจอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ชุดตลับลูกปืน รวมไปถึงธุรกิจแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าของทางกลุ่มบริษัท ซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสเติบโตในตลาดต่อไปในอนาคต

หลังจากการล่มสลายของ Lehman Brothers เป็นที่เห็นได้ชัดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน คือแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เราเชื่อว่าความต้องการด้านเครื่องจักรภายในภูมิภาคเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป และเนื่องจากปัจจุบันการลดปริมาณ CO2 เป็นแนวคิดสำคัญที่เกิดจากจุดสนใจร่วมกันในการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เราจึงคาดว่าจะพัฒนาระบบไฟฟ้าในด้านต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความต้องการด้านเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา และความก้าวหน้าทางด้านระบบไฟฟ้าจะเป็นการขยายความต้องการในผลิตภัณฑ์ของเราให้มากยิ่งขึ้น

THK จะเร่งพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนาพื้นที่ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนการพัฒนาใหม่นี้ให้เป็นการเติบโตก้าวหน้า พร้อมๆ กับแสวงหาโอกาสยกระดับผลกำไร และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรของเรา

ประธานของ THK, Akihiro Teramachi


หลักการจัดการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมให้แก่โลกและการสร้างแนวโน้มใหม่ในการรับผิดชอบต่อการสร้างสังคมที่มั่งคั่ง