Skip to Contents

การใช้งาน THK


"ผลิตภัณฑ์ของ THK นำไปใช้งานที่ใดบ้าง"  

"รอบตัวคุณ!"

 นี่คือคำตอบของเรา ตลับลูกปืน LM Guide, ตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง, บอลสกรู, ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring และผลิตภัณฑ์ THK อื่นๆ อาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีบทบาทสำคัญมากทั้งในภาคการผลิต การค้นคว้าที่ช่วยในการสร้างในอนาคต และในชีวิตประจำวัน

การสนับสนุนสังคม

ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา เราทุ่มเทให้กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการขยายอุตสาหกรรม
 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตของเรา

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนเทคโนโลยีทางอุตสาหกร
รมใหม่ล่าสุด

การปกป้องชีวิต

เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ซึ่งปกป้องชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆ
ตั้งแต่การแพทย์ไปจนถึงความปลอดภัยในชีวิต  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอยยิ้มที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกที่มากขึ้น
คุณสามารถพบผลิตภัณฑ์ของ THK ได้แม้ในที่ที่คุณคาดไม่ถึง

การอยู่ร่วมกับโลก

ในฐานะที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้
THK ถือว่าแนวทางการปฏิบัติที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นทรัพยากรที่สำคัญในธุรกิจ