Skip to Contents

การอยู่ร่วมกับโลก

ในฐานะที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ THK ถือว่าแนวทางการปฏิบัติที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นทรัพยากรที่สำคัญในธุรกิจ  

ในการดำเนินธุรกิจในเวทีโลก เราถือว่าต้องมีการแจ้งการจัดการ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการผลิตให้ทราบ โดยตระหนักถึงโลก ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่า THK ต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะปกป้องอนาคตของสิ่งแวดล้อม

การรักษาสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 นั้น การให้ความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมนับเป็นสิ่งสำคัญ เรายึดมั่นในสองแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ การรักษาสิ่งแวดล้อม  แนวคิดแรก คือ การพัฒนานโยบายด้านธุรกิจของเราเพื่อประหยัดพลังงานในการผลิต รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาการกำจัดของเสียในขั้นตอนการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เรากำลังดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานของเราเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แนวคิดที่สอง คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในตัว ตัวอย่างเช่น นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหน้าสัมผัสในการกลิ้งที่นำมาใช้ใน ตลับลูกปืน LM Guide  ของเราสามารถประหยัดพลังงานได้มากเมื่อนำมาใช้ในระบบการวางแนวของเครื่องจักรต่างๆ

การรักษาสิ่งแวดล้อม


กล้องโทรทรรศน์ออปติคอลและอินฟราเรดขนาดใหญ่

กล้องโทรทรรศน์ Subaru ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์ออปติคอลและอินฟราเรดขนาดใหญ่  ตั้งอยู่บนยอดเขา Mauna Kea ที่มีความสูง 4200 เมตร ในฮาวาย ตลับลูกปืน LM Guide  ของเราถูกนำไปใช้ที่หอดูดาวที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้

กล้องโทรทรรศน์ออปติคอลและอินฟราเรดขนาดใหญ่


โปรดคลิกเพื่อดูกิจกรรมของ THK ใน การรักษาสิ่งแวดล้อม  

กลับ  || ถัดไป