Skip to Contents

การสนับสนุนสังคม

ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา เราทุ่มเทให้กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการขยายอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเพื่อช่วยสนับสนุนและสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่บริเวณโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), การขนส่ง, วิศวกรรมโยธา และการก่อสร้าง และแม้แต่อาหารและสังคมเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ THK

โครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคม

โครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคม  อาจถือว่าเป็นระบบประสาทที่ควบคุมสังคมยุคใหม่ การพัฒนาความน่าเชื่อถือของเครือข่ายการสื่อสารแบบใยแก้วนำแสงนับเป็นงานที่สำคัญมาก การรวมกันของ ตลับลูกปืน LM Guide  บอลสกรู และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ THK ถูกนำมาใช้ในเครื่องตรวจสอบแบบใยแก้วเพื่อทำให้การตรวจสอบมีความเที่ยงตรง

ใยแก้วนำแสง


เครื่องขุดเจาะ (เครื่องขุด)

ในเขตตัวเมืองที่มีการใช้พื้นที่บนพื้นดินเกือบทั้งหมดแล้วนั้น การรักษาเครือข่ายการคมนาคมใต้ดินเป็นสิ่งที่จำเป็น เครื่องขุดเจาะ (เครื่องขุด)  เป็นส่วนสำคัญในการเจาะอุโมงค์ ตลับลูกปืน LM Guide  ของเราถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในเครื่องขุดเจาะ

เครื่องขุดเจาะ (เครื่องขุด)


อาคารจอดรถแบบหลายชั้นและเครื่องปลูกข้าว

เทคโนโลยีของ THK ปรากฎในหลายพื้นที่ที่สนับสนุนสังคม นับตั้งแต่อาคารจอดรถแบบหลายชั้นในเมืองของเราไปจนถึงเครื่องปลูกข้าวที่พัฒนาการผลิตในเขตชนบท

เครื่องปลูกข้าว


เราเชื่อว่ากิจกรรมของเรามีประโยชน์ต่อสังคมทั้งหมด โปรดสละเวลาเล็กน้อยเพื่อดูตัวอย่างว่าผลิตภัณฑ์ของ THK ประยุกต์มาจาก "การเคลื่อนที่" อย่างไร มุมมอง  

กลับ || ถัดไป