Skip to Contents

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สรุปประวัติโดยย่อของ THK ซึ่งรวมถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญและผลิตภัณฑ์ตามช่วงเวลาต่างๆยุค 70's 1971 ตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง ตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง 
1971 ลูกปืนข้อต่อ ลูกปืนข้อต่อ 
1972 ตลับลูกปืน LM Guide ตลับลูกปืน LM Guide 
1979 บอลสกรูความละเอียดสูง บอลสกรูความละเอียดสูง 
ยุค 80's 1982 ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring 
1983 บอลสกรูแบบรีดที่มีเกลียวขนาดใหญ่ บอลสกรูแบบรีดที่มีเกลียวขนาดใหญ่ 
ยุค 90's 1990 แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide 
1990 XY Stage XY Stage
1992 R Guide R Guide 
1993 ตลับลูกปืน LM Guide แบบสลับ ตลับลูกปืน LM Guide แบบสลับ 
1996 ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม 
1997 แอคชูเอเตอร์มอเตอร์เชิงเส้น แอคชูเอเตอร์มอเตอร์เชิงเส้น
1999 Alignment Stage CMX Alignment Stage CMX
ยุค 00's 2001 ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดยาว ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดยาว 
2003 Guide แบบโค้ง/แบบตรง Guide แบบโค้ง/แบบตรง 
2003 แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม 
2004 ตลับลูกปืน LM Guide ขนาดเล็ก ตลับลูกปืน LM Guide ขนาดเล็ก
2004

ตลับลูกปืน LM Guide แบบสลับใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม

ตลับลูกปืน LM Guide แบบสลับใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม 
2004 Rod Actuator Rod Actuator 
2006 แอคชูเอเตอร์ LM รุ่น GL-N แอคชูเอเตอร์ LM รุ่น GL-N
2007 ตลับลูกปืน LM Guide แบบจำกัดระยะรุ่น EPF ตลับลูกปืน LM Guide แบบจำกัดระยะรุ่น EPF
2008 ตลับลูกปืน LM Guide ชนิดไม่มีน้ำมันสำหรับสภาวะพิเศษ ตลับลูกปืน LM Guide ชนิดไม่มีน้ำมันสำหรับสภาวะพิเศษ