Skip to Contents


Top Page > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ > ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring

ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring

ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring คือตลับลูกปืนเม็ดยาวที่มีความเที่ยงตรงในการหมุนสูง ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง เนื่องจากตลับลูกปืนนี้จะมีลูกกลิ้งทรงกระบอกเรียงตัวอยู่ในแนวตั้งฉาก จึงสามารถรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง

การสนับสนุนทางเทคนิค 

ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring

 


สำหรับการหมุนของแหวนวงใน / การหมุนของแหวนวงนอก

สำหรับการหมุนของแหวนวงใน / การหมุนของแหวนวงนอก

 

ประเภทวงใน / วงนอกแบบรวมที่สามารถใช้สำหรับการหมุนแหวนวงในและการหมุนแหวนวงนอก

[หมายเลขรุ่น]
RU, RAU


สำหรับการหมุนของแหวนใน

สำหรับการหมุนของแหวนใน

 

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องใช้แหวนวงในเพื่อให้มีความเที่ยงตรงในการหมุนสูง

[หมายเลขรุ่น]
RB,RA,RA-C


สำหรับการหมุนของแหวนนอก

สำหรับการหมุนของแหวนนอก

 

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องใช้แหวนวงนอกเพื่อให้มีความเที่ยงตรงในการหมุนสูง

[หมายเลขรุ่น]
RE


การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค 

×
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
กรุณาติดต่อเรา!