Skip to Contents


Top Page > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > แคตตาล็อกฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมคำอธิบายประกอบภาษาไทย

แคตตาล็อกฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมคำอธิบายประกอบภาษาไทย

หน้าดาวน์โหลดแคตตาล็อกฉบับภาษาไทยพร้อมให้บริการแล้ว.แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ THK ฉบับภาษาไทยพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว เราจะเพิ่มหน้าดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น

ตลับลูกปืน LM Guide

【ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม】 SHS, SSR,

บอลสกรู

【ลูกปืนจับยึดปลายเพลา】 Support Bearing

สงวนลิขสิทธิ์

"LM GUIDE" และ "Caged Ball" ได้ถูกจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อบริษัท THK Co.,LTD ลักษณะและข้อมูลจำเพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ถึงแม้ว่าในการตีพิมพ์แคตตาล็อกจะได้รับการตรวจสอบอย่างดีเยี่ยม แต่ทาง THK จะขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือพิมพ์ผิด.