Skip to Contents

แบบเกลียว

การเคลื่อนที่แบบเกลียวอาจใช้การเคลื่อนที่แบบหมุนและเชิงเส้นช่วย การเคลื่อนที่ที่ประกอบเข้าด้วยกันเหล่านี้จะทำให้การวางตำแหน่งมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ "บอลสกรูแบบเพลาร่อง" ของ THK มีน็อตบอลสกรูและน็อตแบบร่องบนแกนเดี่ยว เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่แบบหมุนและเชิงเส้นจากอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กอุปกรณ์เดียว

บอลสกรู /บอลสไปล์รุ่น BNS


การเคลื่อนที่แบบเกลียวประยุกต์

หุ่นยนต์สเกลาร์

หุ่นยนต์สเกลาร์

 

หุ่นยนต์สเกลาร์ถูกนำมาใช้ในการขนส่งและวางตำแหน่งชิ้นงานต่างๆ ภายในพื้นที่แคบๆ ระบบตลับลูกปืน LM Guide เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความแม่นยำสูงของหุ่นยนต์ ทั้งการเคลื่อนที่และการหมุนในแกน Z ซึ่งความเร็วสูงและมีระยะส่ายน้อยเป็นสิ่งสำคัญ