Skip to Contents

เชิงเส้น

ในชีวิตประจำวัน รอบกายเราล้อมรอบไปด้วยสิ่งที่เคลื่อนที่เชิงเส้น ซึ่ง THKเป็นแห่งแรกในการพัฒนาริเริ่มการเคลื่อนที่เชิงเส้น (LM) ในแนวตรงที่สามารถอย่างแม่นยำ ปัจจุบันความรู้และทักษะในการผลิตนี้ทำให้เราขยายผลิตภัณฑ์เพื่อการเคลื่อนที่เชิงเส้นได้หลากหลาย

ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลมรุ่น SHS ->  


การเคลื่อนที่เชิงเส้นประยุกต์

ประตูกระจกอัตโนมัติขนาดใหญ่

ประตูกระจกอัตโนมัติขนาดใหญ่

 

ตลับลูกปืน LM Guide ของเราถูกนำมาใช้สำหรับแนวประตูกระจกอัตโนมัติขนาดใหญ่ในอาคารสำนักงานอัจฉริยะใหม่ๆ หลายอาคาร ล้อเซรินพลาสติกแบบเก่าไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่้องจากน้ำหนักที่มากขึ้นของประตูดังกล่าวและแรงลม ตลับลูกปืน LM Guide ของเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยทำให้กลไกของประตูมีขนาดเล็กลงและให้อิสระในการออกแบบประตูมากขึ้น