Skip to Contents

เชิงเส้น

ในชีวิตประจำวัน รอบกายเราล้อมรอบไปด้วยสิ่งที่เคลื่อนที่เชิงเส้น ซึ่ง THKเป็นแห่งแรกในการพัฒนาริเริ่มการเคลื่อนที่เชิงเส้น (LM) ในแนวตรงที่สามารถอย่างแม่นยำ ปัจจุบันความรู้และทักษะในการผลิตนี้ทำให้เราขยายผลิตภัณฑ์เพื่อการเคลื่อนที่เชิงเส้นได้หลากหลาย

ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลมรุ่น SHS


การเคลื่อนที่เชิงเส้นประยุกต์

ประตูกระจกอัตโนมัติขนาดใหญ่

ประตูกระจกอัตโนมัติขนาดใหญ่

 

ตลับลูกปืน LM Guide ของเราถูกนำมาใช้สำหรับแนวประตูกระจกอัตโนมัติขนาดใหญ่ในอาคารสำนักงานอัจฉริยะใหม่ๆ หลายอาคาร ล้อเซรินพลาสติกแบบเก่าไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่้องจากน้ำหนักที่มากขึ้นของประตูดังกล่าวและแรงลม ตลับลูกปืน LM Guide ของเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยทำให้กลไกของประตูมีขนาดเล็กลงและให้อิสระในการออกแบบประตูมากขึ้น


ผลิตภัณฑ์

ตลับลูกปืน LM Guide

ตลับลูกปืน LM Guide

ตลับลูกปืน LM Guide เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราที่รวมเอาชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบ Linear Rolling

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องจะเป็นตลับลูกปืนแบบร่องนำชนิดกลิ้ง


แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide

แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide

แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide เป็นแอคชูเอเตอร์ขนาดเล็กที่มีความทนทานและความแม่นยำสูงซึ่งจะมีตลับลูกปืน LM Guide รวมอยู่โดยจะมาพร้อมกับบอลสกรู

ลูกปืนรางเลื่อน Slide Pack

ลูกปืนรางเลื่อน Slide Pack

ลูกปืนรางเลื่อน Slide Pack คือตลับลูกปืนเชิงเส้นที่มีราคาไม่แพงโดยจะกำหนดค่าโดยตัวเลื่อนที่ขึ้นรูปด้วยการอัดและรางที่ขึ้นรูปด้วยการรีด


รางสไลด์l

รางสไลด์l

รางสไลด์ คือ Linear Guide ที่มีอยู่ไม่กี่แบบซึ่งมีราคาต่ำ ทำมาจากแผ่นเหล็กที่ขึ้นรูปอย่างแม่นยำโดยการรีด