Skip to Contents


Top Page > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > THK ในชีวิตประจำวันของคุณ > ระบบอัตโนมัติภายในบ้านและอาคาร

ระบบอัตโนมัติภายในบ้านและอาคาร

เป็นการยากสำหรับผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยที่จะไม่ให้รู้สึกเป็นกังวล เทคโนโลยีการรองรับแผ่นดินไหว "การแยกตัวออกจากการไหว (Seismic Isolator)" ของเราถูกใช้ในบ้านหลายหลังเพื่อช่วยลดความกลัวเหล่านี้

บ้านที่มีการรองรับแผ่นดินไหว

บ้านที่มีการรองรับแผ่นดินไหว

 

เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

มีเทคโนโลยีป้องกันแผ่นดินไหวสองประเภทคือ "การต้านทานการไหว" ซึ่งหมายถึงเสา คานและผนังที่ทำให้แข็งแรงที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อต้านการไหว และ "การแยกตัวออกจากการไหว (Seismic Isolator)" ซึ่งคือโครงสร้างที่ติดตั้งในฐานของบ้านเพื่อรองรับการสั่นของพื้นดิน ถ้าบ้านเชื่อมต่อโดยตรงกับฐาน บ้านจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวโดยตรง โครงสร้างการแยกตัวออกจากการไหว เปรียบเหมือนสิ่งรองรับที่ให้การปกป้องบ้าน ดังที่ได้อธิบายไว้ โครงสร้างการแยกตัวออกจากการไหวที่รองรับแรงสั่นสะเทือนของ THK ใช้ตลับลูกปืน LM Guide แบบสลับที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินที่ส่งไปยังตัวบ้านที่อยู่ด้านบนได้เป็นอันมาก


ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน

ตลับลูกปืน LM Guide

ตลับลูกปืน LM Guide

ตลับลูกปืน LM Guide เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราที่รวมเอาชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบ Linear Rolling

บอลสกรู

บอลสกรู

บอลสกรูคือฟีดสกรูที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะมีลูกปืนที่กลิ้งระหว่างแกนสกรูและตัวลูกปืน